“Jato vrana”

Jato vrana

Nema tih riječi
Kao kad te usred jednog sada
Lupi nada
Ono eto,
Bez razloga nekog
skoro iznenada…
a jutro je rano,
i ponad grada
Jata crnih vrana lete,
Već početkom dana
Kljuna neoprana,
Kreštanjem zajutrak ti kvare
Žure negdje svojim putem
Te harpije, drevne, stare…
Mudre ptice,
Darkerice!
A tebe eto tako
Lupi nada!
Eno gledaj, ranom zorom,
Leti jato vrana
Kljuna neoprana!

Neven Dužević

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni