Jane’s Walk u Zagrebu: Četiri šetnje u petak

Jane’s Walk u Zagrebu: Četiri šetnje u petak

Knežija i Srednjaci: od sela preko predgrađa do grada, Leafy Zagreb, Krug po Maksimiru i šetnja Podsusedom četiri su šetnje koje će se ovoga petak, 8. svibnja istovremeno održati na različitim lokacijama u Zagrebu. Sve one dio su akcije Jane’s Walk, a u kojoj sudjeluje 135 gradova iz 27 zemalja sa šest kontinenata!

Riječ je o šetnjama koje su besplatne i lokalno organizirane s ciljem da se ljudi okupljaju radi zajedničkog istraživanja, razgovora i uživanja u svojim kvartovima. Za razliku od klasično vođenih šetnji ove su šetnje sličnije razgovoru uz šetnju. Voditelji dijele svoja iskustva i znanja, ali također potiču diskusije i sudjelovanje šetača. Šetnje se mogu usredotočiti na bilo koji aspekt kvarta i bilo koju temu, mogu biti ozbiljne ili zabavne, informativne ili objašnjavajuće…

Šetanja koju vodi Vanja Radovanović kreće ispred CeKaTea u 18 sati. Proći će se manje poznatim dijelovima Knežije i Srednjaka, dijelovima južne Trešnjevke koji su nekad bili polja i livade u okolici sela Horvata. Svi koji žele šetati Rokovim perivojem mogu to učiniti u sklopu šetnje koju će voditi Iva Silla i Andrea Pisac. Mjesto susreta je Britanski trg, a šetnja kreće u 18 sati. Zagrepčani koji žele saznati nešto više o Podsusedu pozvani su na šetnju koju vodi Andreja Kolić, a sastanak je na Podsusedskom trgu u 18 sati. U isto vrijeme krenut će i šetnja Maksimirom koja kreće ispred Centra za kulturu Maksimir, Švarcova 18. U sklopu te šetnje obići će se lokacije koje su građani naveli da žele obnoviti i revitalizirati u sklopu prjekta „Zagreb za mene“. Voditeljica šetnje je Anita Končar.

Priču o kvartovskim šetnjama pokrenula je Jane Jacobs, urbanistica i aktivistica koje je gradovima prilazila na posve nov i do tada nepoznat način, kao na socijalne cjeline. Smatrala je da je izuzetno važno da sami građani upravljaju razvojem gradova i kvartova u kojima žive i poticala je ljude da se bolje upoznaju sa okolinom u kojoj stanuju, rade, polaze školu, bave se sportom, šeću…

Koordinator zagrebačkih šetnji je Centar za kulturu Trešnjevka, a prva u nizu šetnji, Od Bookse do Trga Europe, koju je vodio Saša Šimpraga, održana je 24. travnja.

RASPORED ŠETNJI, 8. svibnja 2015.

Knežija i Srednjaci: od sela preko predgrađa do grada, sastanak ispred Centra za kulturu Trešnjevka u 18h, voditelj Vanja Radovanović.

Leafy Zagreb – urban wilderness rediscovered (šetnja na engleskom jeziku), sastanak na Britanskom trgu u 18h, voditeljice Iva Silla i Andrea Pisac.

Krug po Maksimiru, sastanak ispred Centar za kulturu Maksimir u 18h, Švarcova ulica, voditeljica Anita Končar.

Šetnja Podsusedom, sastanak na Podsusedskom trgu u 18h, voditeljica Andreja Kolić.

Napomena: Sve šetnje se odvijaju bez obzira na vremenske uvjete! (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni