“Ja sam ti si…”

Ja sam ti si…

Ja sam onaj dio Tebe
koji ne zna gdje si sada.

Ti si onaj dio mene
koji znade gdje si vazda.

Ja sam onaj dio Tebe
što izgleda ko dječak mrtvi.
Ti si onaj dio mene
koji zna da nema smrti.

Vesna Krmpotić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni