„Izmjene Ugovora o koncesiji za Zračnu luku Zagreb štetne su za Hrvatsku“

„Izmjene Ugovora o koncesiji za Zračnu luku Zagreb štetne su za Hrvatsku“

Darinko Kosor: Ovakvom izmjenom Ugovora RH otvara mogućnost nenaplate koncesijske naknade, a na svoju štetu

Gotovo 1000 zaposlenih u Zračnoj luci Zagreb još uvijek nije dobilo garanciju Vlade RH da će njihova prava proizašla iz Kolektivnog ugovora i minulog rada biti osigurana,  čak i ukoliko ih novi poslodavac ne bude mogao isplatiti.

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba održao je danas konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na jučer danu suglasnost Vlade RH za sklapanje Izravnog sporazuma u odnosu na Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb te na izmjene broj 2 toga ugovora, kojima se utvrđuje pravo koncesionara na privremeno neuplaćivanje koncesijske naknade, ako nastupe okolnosti na koje nije mogao utjecati.

“Na žalost, moram ustvrditi da smo bili u pravu. Naime, Grad Zagreb je tek jučer dobio koncesijski ugovor s izmjenama broj 1, a sad vidimo da je Vlada prihvatila i izmjene 2, i time su potvrđene sve naše sumnje da je došlo do izmjena i dopuna osnovnog Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb. Prije svega ovim su potvrđene i naše i sumnje zaposlenih u ZLZ, da se i dalje vode pregovori s francuskim koncesionarom. Već sad se vidi da su bile utemeljene i naše sumnje da će sve promjene Ugovora ići na štetu RH, a u korist francuskog koncesionara. Ne ulijeva nam niti povjerenje, očita, premijerova neupućenost u cijelu problematiku, a još manje usmene garancije ministra Hajdaša Dončića koje do sada nije potkrijepio niti jednim pisanim dokumentom. ”, rekao je u uvodu Darinko Kosor.

“Potrebno je istaknuti sljedeće:

–  ovakvom izmjenom Ugovora RH otvara mogućnost nenaplate koncesijske naknade, a na svoju štetu

– gotovo 1000 zaposlenih u Zračnoj luci Zagreb još uvijek nije dobilo garanciju Vlade RH da će njihova prava proizašla iz Kolektivnog ugovora i minulog rada biti osigurana,  čak i ukoliko ih novi poslodavac ne bude mogao isplatiti.

– Još uvijek nema garancije da je koncesionar osigurao sredstva ne samo za plaće veći i za samu realizaciju projekta

– Ukoliko I dođe do realizacije projekta, pitanje je hoće li to biti izvedeno u predviđenom obimu?

– Ukoliko je došlo do izmjene uvjeta međunarodnog natječaja, postavlja se pitanje jesu li te izmjene zakonite?

S obzirom na broj otvorenih pitanja, Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za gospodarstvo i pravna služba pomno će pregledati Ugovor te se nadam da ćemo dobiti odgovore barem na neka od otvorenih pitanja. U međuvremenu ćemo nastaviti pružati podršku radnicima ZLZ, nastojati zaštiti interese Grada Zagreba kao suvlasnika ZLZ, ujedno štiti I interese Republike Hrvatske jer mi smo itekako za realizaciju ovog projekta, ali sukladno zakonskoj regulativi i u korist Republike Hrvatske i Grada Zagreba.”, poručio je predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba. (zg-mag)