Izmjena uvjeta za besplatno parkiranje u javnim garažama

Izmjena uvjeta za besplatno parkiranje u javnim garažama

Uspostavom javnog gradskog prijevoza, u ponedjeljak 27. travnja 2020., mijenjaju se i mjere besplatnog parkiranja u javnim garažama i na javnim parkiralištima, javlja Zagrebparking.

Naime, mjesec dana nakon što je zbog posljedica potresa uvedeno besplatno parkiranje u gradskim garažama, u njima se uvodi djelomična naplata. No parkiranje u pet gradskih četvrti najviše pogođenih potresom – Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Podsljeme, Gornja Dubrava i Sesvete – ostaje besplatno.

Građani koji imaju potvrdu od nadležnog gradskog ureda da su njihovi objekti oštećeni u potresu te imaju prebivalište u zoni naplate parkiranja i dalje imaju pravo besplatno parkirati u bilo kojoj od sljedećih javnih garaža: Tuškanac, Langov trg, Petrinjska, Gorica i u javnim garažama u Novom Jelkovcu.

Ostvarivanje prava na besplatno parkiranje u javnim garažama Langov trg, Tuškanac, Petrinjska, Gorica i Jelkovec 1, podružnica Zagrebparking omogućila je korisnicima koji imaju prebivalište u zoni naplate parkiranja, a čiji objekti su oštećeni u potresu.

Pravo na besplatno parkiranje može se ostvariti na sljedeći način:

  1. Korisnik – fizička osoba, treba ishoditi potvrdu od nadležnog Gradskog ureda koja se izdaje u svrhu ostvarivanja besplatnog parkiranja samo na temelju oznake „neuporabljivo“ ili „privremeno neuporabljivo“.
  2. Korisnik koji želi ostvariti pravo na besplatno parkiranje prema navedenoj osnovi, dolaskom u javnu garažu javlja se dežurnom kontroloru i popunjava zahtjev. Korisnik je dužan uz zahtjev priložiti kopiju osobne iskaznice, kopiju prometne dozvole i potvrdu o pregledu objekta. Zahtjev sa pripadajućom skeniranom dokumentacijom korisnik može poslati i e-mailom na adresu javnegaraze.zgp@zgh.hr
  3. Zahtjev se obrađuje u najkraćem mogućem roku od strane referenata, koji potom obavještavaju korisnika o istome. Samo jedno vozilo po stambenoj jedinici može ostvarivati pravo na besplatno parkiranje.
  4. Ukoliko zadovoljavaju navedene uvjete, korisnicima će se izraditi kartice za ulaz u javnu garažu s maksimalnim rokom važenja tri mjeseca od datuma izdavanja za korisnike čija je nekretnina s oznakom „neuporabljivo“ te s rokom važenja jedan mjesec od datuma izdavanja za korisnike čija je nekretnina s oznakom „privremeno neuporabljivo“.

Izdavanje potvrde o pregledu objekta: https://www.zagreb.hr/sektor-za-gradjenje-i-sanaciju-ostecenih-objekata-/156925 (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni