Izmijenjeni propisi za izdavanje vozačke dozvole

Izmijenjeni propisi za izdavanje vozačke dozvole

Ministarstvo unutarnjih poslova je u Narodnim novinama 16. rujna objavilo Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama.

Građani tako od 24. rujna 2020. godine, prilikom prvog izdavanja vozačke dozvole više ne moraju prilagati Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu Hrvatskog autokluba, već ga MUP povlači elektronski.

Izuzetak su vozači koji su vozački ispit položili prije 1. siječnja 2018. godine, a nisu do sada ishodili vozačku dozvolu. Naime, oni će i dalje morati prilagati Uvjerenje na dosadašnji način jer Uvjerenja o položenim vozačkim ispitima od prije 1. siječnja 2018. godine, u HAK-ovoj evidenciji nisu strukturirana za elektroničko preuzimanje.

Izmjenama propisa te izradom tehničkog rješenja omogućeno je da HAK, kao ovlaštena stručna organizacija koja izdaje Uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, vodi evidenciju o položenim vozačkim ispitima u elektroničkom obliku, a policijske uprave, odnosno policijske postaje koje izdaju vozačke dozvole ta Uvjerenja preuzimaju elektroničkim putem bez potrebe da ju građanin prilaže. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni