Izgradnja nove dječje bolnice u Zagrebu

Izgradnja nove dječje bolnice u Zagrebu

Naslovna fotografija: Melita Funda

U ravnateljstvu Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici je održan sastanak (ponedjeljak 26. rujna) na kojem se razgovaralo o izgradnji nove Nacionalne dječje bolnice. Sastanku su prisustvovali v.d. ravnatelj klinike dr. Zoran Bahtijarević, ministar zdravlja Dario Nakić te ministar regionalnog razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić. Također, razmatralo se i stanje postojeće bolnice u Klaićevoj.

Sudionici sastanka su zaključili da se klinika u Klaićevoj već duži niz godina nalazi u lošem stanju te da su u njoj neodgovarajući uvjeti za liječenje osjetljivih pacijenata.

Kad se uzmu u obzir velika ulaganja, administracija, natječajna dokumentacija ali i projekti plan izgranje, kao i dozvola, bit će potrebno pristupiti nužnim zahvatima na postojećoj lokaciji kako bi se omogućilo nesmetano liječenje djece.

Ministar Nakić se zajedno sa ostalim sudionicima sastanka usuglasio oko nužno potrebnih ulaganja u novu opremu i neophodne minimalne građevinske zahvate te rekonstrukciju pojedinih odjela kako bi se osigurali normalni uvjeti liječenja do konačne izgradnje nove bolnice.

Novac za hitne zahvate već je osiguran na pozicijama EU sredstava za posebno ranjive skupine.

Što se tiče izgradnje nove Nacionalne dječje bolnice, za nju je već ranije predviđena lokacija južno od KBC-a Dubrava. Potrebno je što prije krenuti u administrativni postupak vezan uz izgradnju bolnice.

(Zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni