Izdano 17.500 novih rješenja za plaćanje komunalne naknade

Izdano 17.500 novih rješenja za plaćanje komunalne naknade

Zagrebački holding je danas objavio kako je izdano oko 17.500 novih rješenja za komunalnu naknadu, a prema novoj Odluci o komunalnoj naknadi koja je stupila na snagu prošle godine.

U Zagrebu ima više od 500.000 obveznika komunalne naknade, a nova rješenja su izdana samo za one obveznike, odnosno objekte koji podliježu izmjenama u obračunu.

Obračun i obveza plaćanja komunalne naknade propisani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu i gradskom Odlukom o komunalnoj naknadi. Komunalna naknada plaća se za sve stambene, garažne i poslovne prostore, a obveza plaćanja svakog obveznika utvrđuje se donošenjem pojedinačnog rješenja.

U 2019. godini stupila je na snagu nova Odluka o komunalnoj naknadi, prema kojoj je došlo do promjena u granicama zona, a time i koeficijenata zone koji utječu na sam obračun komunalne naknade.

Uz novo rješenje izdane su i uplatnice s novim obračunom komunalne naknade. Uplatnice koje su dostavljene uz rješenje nužno su formirane na puni iznos za svako obračunsko razdoblje, obzirom da moraju biti usklađene s donesenim rješenjem i formiranim zaduženjima u knjigovodstvu koje se vodi za svakog obveznika, na puni iznos obračuna, a ne samo na razliku, pojašnjavaju u Holdingu.

Obveznici koji su komunalnu naknadu do sada redovito podmirivali (najčešće u sklopu jedinstvene uplatnice Holdinga), u slučaju da je novom Odlukom iznos naknade povećan, trebat će podmiriti samo razliku, dok se u slučajevima u kojima je iznos naknade umanjen i evidentirana je preplata, obveznik može izjasniti želi li povrat sredstava ili preknjiženje preplate na tekuće/buduće obveze.

Uz svako je rješenje dostavljena i obavijest u kojoj se obveznici, radi usklađenja obveza i uplata, pozivaju da se jave u GSKG – Sektor naplate naknada, mail adresa: info@gskg.hr s naznakom ”rješenje KN“ ili putem telefona 4565-898 i 4565-938.

Isto tako, mogu se javiti i u Holding centar, Ul. grada Vukovara 41 (ponedjeljak – petak 7:30 do 19.30 sati, subotom 8:00 do 12:00), putem telefona 072 500 400, na mail holding.centar@zgh.hr ili u Pokretni ured. (ZG-magazin)