Izbori 2016. u Zagrebu

Izbori 2016. u Zagrebu

IZBORI 2016. – Naputak o načinu promidžbe

N A P U T A K
o načinu promidžbe i predstavljanja političkih stranaka,
koalicijskih lista i neovisnih kandidata na otvorenim prostorima na području Grada u vrijeme izborne promidžbe za izbor
zastupnika u Hrvatski sabor

Za vrijeme trajanja izborne promidžbe omogućit će se svim političkim strankama, koalicijskim listama i neovisnim kandidatima jednake uvjete za promidžbu i predstavljanje.

Promidžba se može vršiti privremenim postavljanjem mobilnih jumbo-panoa u dogovoru s vlasnicima panoa, uz uvjet da se postave na propisanu udaljenost od križanja i postojećih panoa, a Grad će javnu površinu dati uz naknadu propisanu Pravilnikom o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje ploča s natpisom, plakata, zastavica na jarbolima, reklama i reklamnih panoa (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/15 i 14/16). Također će se odobriti i korištenje već postavljenih jumbo-panoa na javnim površinama i osvijetljenih reklamnih vitrina – CL namijenjenih za manifestacije uz naknadu.
Osim navedenoga, moći će se na javne površine postavljati manje reklame – samostojeće ili oko stupova javne rasvjete i stabala, ili na stupove javne rasvjete – sandwich plakati veličine B1 i B2 uz naknadu.
Naknada je propisana Pravilnikom o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje ploča s natpisom, plakata, zastavica na jarbolima, reklama i reklamnih panoa (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/15 i 14/16).
Po isteku odobrenog vremena političke stranke, koalicijske liste i  neovisni kandidati, dužni su o svom trošku u roku 48 sati ukloniti sandwich plakate.
Naknada za postavljanje panoa i plakata plaća se unaprijed prije izdavanja rješenja.

Za postavljanje navedenih privremenih panoa ili plakata – manjih ili većih, potrebno je ishoditi rješenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – Odsjeka za komunalne poslove na Trgu Stjepana Radića 1. Rješenja će se izdavati za razdoblje od 19. kolovoza do 09. rujna 2016.  godine.

Osim navedenoga, političke stranke, koalicijske liste i neovisni kandidati imaju mogućnost ugovoriti s vlasnicima panoa zakup površine na već postavljenim jumbo-panoima, na nekretninama u vlasništu i na javnim površinama, osvijetljenim reklamnim vitrinama – city light (samostojećim ili na rasvjetnim stupovima), te oglasnim stupovima.

Izričito se zabranjuje ljepljenje plakata na fasade objekata, ograde, nadstrešnice, stupove javne rasvjete, prometnu signalizaciju i zakucavanjem na stabla, te postavljanje panoa bez rješenja Odsjeka za komunalne poslove navedenog ureda.

Komunalno redarstvo će za sva uočena nepoštivanja odredbi Odluke o komunalnom redu, pravila utvrđenih u ovom naputku i izdanih rješenja, naplaćivati propisane kazne, odmah uklanjati panoe, plakate, naprave i dr., te naplaćivati troškove.

Za predstavljanje političkih stranaka, koalicijskih lista i neovisnih kandidata, Grad će na Trgu bana Josipa Jelačića postaviti pozornicu bez ozvučenja, te osigurati svim sudionicima njeno korištenje uz naknadu, u visini 300,00 kuna po satu od 03. do 09. rujna 2016. godine.
Političkim strankama, koalicijskim listama i neovisnim kandidatima odobravat će se predstavljanje i na drugim lokacijama u Gradu gdje zatraže (postavljanje pozornice, štandova, stolova i sl. o vlastitu trošku), uz naknadu propisanu Pravilnikom o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi, organiziranje manifestacija i organizaciju gradilišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15, 27/15 i 14/16).
Naknada za postavljanje i korištenje pokretnih naprava plaća se unaprijed prije izdavanja rješenja.

Za korištenje pozornice, postavljanje štandova i drugih naprava na Trgu bana Josipa Jelačića i postavljanje štandova, pozornica i drugih naprava na drugim lokacijama, potrebno je ishoditi rješenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odsjeka za komunalne poslove, Trg Stjepana Radića 1. Površina će se odobriti uz naknadu propisanu Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi, organiziranje manifestacija i organizaciju gradilišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15, 27/15 i 14/16). Uz zahtjev se predaje javnobilježnički ovjerena izjava da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu (ne starija od 30 dana).

Za korištenje pozornice na Trgu bana Josipa Jelačića Grad će osigurati čuvanje pozornice u vrijeme kada se ne koristi.
Svaka politička stranka, koalicijska lista i neovisni kandidat, u vrijeme kada održava svoju manifestaciju preuzima odgovornost za pozornicu, kao i za svoje postavljene naprave, panoe, ozvučenja i opremu, te su dužni izvršiti prijavu MUP-u, PUZ-u, I. PP Zagreb na Strossmayerovu trgu 3, osigurati čuvare i zaštitnu ogradu. Po svršetku manifestacije sve pomoćne naprave treba odmah ukloniti, a pozornicu predati osobi određenoj ispred Grada koja će biti nazočna u vrijeme svih manifestacija.
Manifestacije će se moći održavati na Trgu bana Josipa Jelačića od 10 do 16 sati i od 18 do 22 sata.

Kontakt osobe od strane Grada vezano na informacije o ponuđenim načinima promidžbe i predstavljanja stranaka i nezavisnih kandidata su na tel. 610 1155, 610 1157, 610 1180, 610 1178, 610 1152 i 610 0005.

GRADONAČELNIK GRADA ZAGREBA,

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

OBRASCI:

Izjava

Zahtjev za postavljanje sandwich plakata

Zahtjev za postavljanje privremenih plakata u osvjetljenim reklamnim vitrinama

Zahtjev za postavljanje jumbo plakata

Zahtjev za postavljanje privremenih mobilnih jumbo panoa

 

(Zg-magazin)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni