Izbjeglištvo u ozračju krize političkog azila

U sklopu projekta Azil u Hrvatskoj – zaštita ljudskosti, danas se u Centru za kulturu Trešnjevka održava predavanje Biopolitike izbjeglištva i azila u ozračju krize političkog azila. Predavanje počinje u 20 sati.

U zadnjih trideset godina u zapadnim liberalno-demokratskim industrijaliziranim državama bilježi se pojačan interes za fenomen izbjeglištva i azila. Polazeći od pretpostavke da politike izbjeglištva i azila u zapadnim zemljama ostvaruju ključan utjecaj na politike izbjeglištva na međunarodnom nivou, na predavanju će se tematizirati opće tendencije i značajke tih politika koje se mogu nazvati biopolitikama izbjeglištva i azila.

U opće tendencije ubrajaju se humanitarizacija izbjeglištva na međunarodnom nivou, humanitarizacija azila unutar industrijaliziranih država te pojačane represivne politike. Biopolitike izbjeglištva i azila povezat će se s krizom političkog (political) u razvijenim liberalno-demokratskim društvima, usponom novog globalnog poretka, normalizacijom izvanrednog stanja i pripadajućom normalizacijom nasilja na međudržavnom i unutardržavnom nivou. Gost predavanja je dr. sc. Duško Petrović.

Više o predavanju možete saznati na ovoj poveznici. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni