Iz Grada odgovorili na optužbe oko “pogodovanja s adventskim kućicama”

Iz Grada odgovorili na optužbe oko “pogodovanja s adventskim kućicama”

Nakon što je portal Index upozorio na pogodovanje pri dodjeli prodajnih prostora tijekom Adventa u Zagrebu, iz Grada su to demantirali tvrdeći kako se dodjela radi transparetno i sukladno propisima.

Napis Indexa izazvalo je brojne reakcije i upite drugih medija, što je potaknulo reakciju Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Index u svom tekstu Tri tvrtke vladaju Adventom, sve su povezane s Bandićem, koji potpisuje Ilko Ćimić, navodi da procedura za dobivanje kućica nije za sve ista »iz čega slijedi da druge tvrtke nisu u istoj poziciji kao ove tri koje su poslove dobile direktno od Bandića«.

Tako su najbolje prodajne pozicije dobile tvrtke Demo Rebus, tvrtka Kokoš ili jaje te Pepermint d.o.o.

Izdašna zarada od najma

Novinar Indexa ističe da su sve ove tvrtke od gradonačelnika dobile mogućnost iznajmljivanja kućica ugostiteljima po »basnoslovnim cijenama«. Naime, organizatori adventskih događanja, među kojima su i tri spomenute tvrtke Gradu Zagrebu plaćaju od 20 do 35 kuna po četvornom metru prodajnog prostora (primjerice, za najveću kućicu plaća se manje od 10 tisuća kuna za cijelo vrijeme trajanja Adventa), ali je prosječna cijena za krajnjeg korisnika, dakle ugostitelja i obrtnika koji unajmljuje kućice od tvrtki organizatora Adventa u prosjeku 50 tisuća kuna, plus PDV.

Spomenuti internetski portal proziva zagrebačku Gradsku upravu za netransparentnost u postupku dodjele navodeći za usporedbu da je u Splitu još 4. studenoga raspisan javni natječaj za izlaganje i prodaju, dok je Karlovac još 1. studenoga objavio poziv za dodjelu kućica s grafičkom shemom gdje se koja nalazi. Spominje se još i (pozitivni)  primjer Zadra.

Što na sve to kažu u Gradu?

Pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet dr. sc. Dinko Biklić podsjeća da je cjelokupni postupak dodjele javnih površina propisan Odlukom o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina, koju je donijela Gradska skupština.

Ističe da je Člankom 24. Odluke propisano da Gradonačelnik može neposredno dodijeliti lokaciju – mjesto na javnoj površini na drugo korištenje za postavljanje otvorenih terasa, cirkusa, luna-parkova, zabavnih manifestacija…, privremenih građevina i štandova, klupa i pokretnih naprava radi organiziranja priredbi, humanitarnih manifestacija i sl.

Zahtjev za korištenje lokacije – mjesta na javnoj površini može podnijeti svaka fizička osoba, fizička osoba obrtnik i pravna osoba, gradskom upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove. »Odlukom je propisano što sve zahtjev treba sadržavati da bi se o njemu meritorno odučilo. Gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove potpun zahtjev dostavlja Povjerenstvu za davanje javnih površina u zakup i na drugo korištenje budući da postupak neposredne dodjele lokacija – mjesta na javnim površinama provodi navedeno tijelo«, pojašnjava Bilić.

Gradonačelnikov “zaključak”

Na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik donosi zaključak kojim se utvrđuje korisnik, naziv lokacije – mjesta koje se daje na korištenje, namjena, površina, rok korištenja te iznos naknade koju je podnositelj zahtjeva dužan uplaćivati.

»Ovdje posebno ističemo da su svi akti Gradonačelnika javno objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba, dakle transparentni i javno dostupni svima na uvid«, naglašava pročelnik resornog gradskog ureda i zaključuje: »Iz svega navedenoga jasno proizlazi da postupak dodjele javne površine u konkretnom slučaju nije rezultat samovoljnosti i arbitrarnosti u postupanju Gradonačelnika Grada Zagreba, nego se temelji na pravnim propisima koje je donijela Gradska skupština«.

Što se pak tiče usporedbi Zagreba s drugim gradovima kaže da svaka jedinica lokalne ili regionalne samouprave, odnosno njena tijela, imaju pravo odrediti na koji način će pravno regulirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga te se u različitim jedinicama ne mora nužno odvijati na isti način.

Index proziva i Turističku zajednicu grada Zagreba, pa Dinko Bilić napominje da ona prolazi standardnu proceduru kao i svaki drugi podnositelj zahtjeva u smislu kontrole potpunosti i sadržaja zahtjeva, uz napomenu da za dodijeljene lokacije TZGZ ne plaća Grad nikakvu naknadu, sve sukladno Pravilniku.

Spomenute tvrtke prošle propisnu proceduru

»Trgovačka društva koja se trenutno spominju po medijima (Pepermint d.o.o., Kokoš ili jaje d.o.o., Demo Rebus d.o.o.) prošla su također propisanu proceduru dodjele javne površine na korištenje sukladno ranije navedenim propisima te su isti podnijeli zahtjeve i dobili na korištenje lokacije za koje nije pokazala interes Turistička zajednica grada Zagreba, a isti plaćaju naknadu u propisanom iznosu te snose sve druge troškove vezano uz korištenje te površine (troškovi struje, odvoza otpada, nabavu, dostavljanje, postavljanje i uklanjanje sve opreme, odgovaraju za svu štetu koja nastane Gradu Zagrebu ili trećim osobama za te lokacije i dr)«, navodi pročelnik.

Pročuje da se Grad ne bavi najmom kućica ili organizacijom pojedinog događanja, ne prati promet roba i usluga na tim lokacijama, broj posjetitelja određenih lokacija niti koji subjekt se nalazi na kojem dijelu lokacije koju je Grad dao na korištenje, već isključivo daje zemljište na korištenje te za to uprihođuje prihod u vidu naknade, a pri tome nema nikakvog troška.

Dakle, na svaki potpuni zahtjev podnositelja se provodi identična procedura te je bilo moguće dati na korištenje svaku lokaciju osim one gdje je postojao gore opisani interes TZGZ-a.

»Shodno svemu navedeno, evidentno je da Grad Zagreb postupa transparentno i zakonito kako u ovome, tko i u svim drugim slučajevima«, stoji u dopisu pročelnika Bilića. (B. J.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni