Ispred slastičarnice “Zagreb” mora biti posađeno novo, identično stablo

Ispred slastičarnice “Zagreb” mora biti posađeno novo, identično stablo

Zelena akcija podnijela je prijavu Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode zbog posječenog stabla u Masarykovoj ulici ispred slastičarnice “Zagreb”. U Zelenoj akciji smatraju kako se pri uređenju terase slastičarnice “Zagreb” išlo na pogodovanje privatnom interesu na štetu Zagreba. Zbog toga su podnijeli prijavu Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode koji nije izdao odobrenje za uklanjanje stabla te od Gradskog ureda za prostorno uređenje, stambene i komunalne poslove i promet zatražio da se površina žurno dovede u prvobitno stanje sadnjom amjenske alejne sadnice (gledičije) iste vrste te se Zavod pismeno obavijesti o izvedenim radovima.

U Zelenoj akciji navode kako tri stabla na predmetnoj lokaciji nisu posađena slučajno, već se radi o autorskom projektu koji je uspješno tvorio mikro-ambijent u ulici koja inače nema drugog zelenila, a zeleni predah koji su planerski pozicionirana stabla stvorila u bitnome je doprinosio boravišnim kvalitetama mjesta.

Uz navedeno, valja istaknuti i da su stabla u gradu općenito od izuzetne važnosti: ona stvaraju ugodnije ambijente, doprinose bioraznolikosti, pročišćuju zrak, reguliraju temperaturu i vlažnost, smanjuju zagađenje bukom, prašinu i radijaciju i ljeti stvaraju hlad. (zg-m)