“Iskre u srcu”

Iskre u srcu

Na putovanju vrijeme prolazi,
A satom se mjeri.
I kada se putnik ne snalazi,
Putovi vode uvijek prema vjeri.

U vjerovanju utjehe plamte,
A zanosom se do ljubavi griju.
Užareni tragovi u duši se pamte,
A iskre u srcu od sreće vriju.

Ladislav Prežigalo

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni