Info letak o mjerama za zapošljavanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pripremilo je letak “Mjere aktivne politike zapošljavanja”, koji se može preuzeti na stranicama na linku Hrvatskog zavoda za zapošljavanja.

U letku se mogu pronaći osnovne informacije o sedam paketa mjera (za mlade, za posebne skupine, za osobe s invaliditetom, za starije osobe, za dugotrajno nezaposlene, za osobe romske nacionalne manjine i za poslodavce u poteškoćama) i 20 mjera aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni