“Igralište NK Sava Jakuševec bit će jedno od najljepših”

“Igralište NK Sava Jakuševec bit će jedno od najljepših”

»Do jeseni, prije sezone kiša, ovo igralište s prostorijama za klupske potrebe će se dovršiti te će biti jedno od ljepših u gradu, a na otvorenje ćemo upriličiti gostovanje GNK Dinamo Zagreb«, najavio je u utorak gradonačelnik Milan Bandić na na predstavljanju projekta Sanacija i energetska obnova igrališta NK Sava Jakuševec.

Kako je objasnila Vanda Ritz, voditeljica Odjela za održavanje objekata u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, projekt sanacije se sastoji od dva dijela, prvo je uređenje objekta, a drugo sanacija glavnog igrališta i izgradnja pomoćnog terena. “Cilj je da nakon izvođenja radova objekt dobije certifikat energetski razred B, a radovi uključuju sanaciju krovišta, izradu nove toplinske fasade, zamjenu kompletne vanjske stolarije PVC stolarijom, sanaciju vlage i izvedbu nove hidroizolacije u objektu, postavljanje solarnih panela za toplu vodu te kompletnu zamjenu rasvjete energetski učinkovitim LED rasvjetnim tijelima. Radovi uključuju i uređenje vanjskih asfaltnih površina, popravak unutarnje stolarije te uređenje oborinske odvodnje”, rekla je.

Zahvaljujući gradonačelniku i njegovim suradnicima, tajnik direktora kluba Renato Vrban je naglasio da je glavni teren u dobrome stanju te da mu ne treba nova drenaža jer, kako je rekao, voda se prirodno slijeva prema Savi. “Na glavnome igralištu je potrebna samo sanacija i sadnja nove trave, dok će se pomoćno igralište s umjetnom travom postaviti uz glavno. Postavit će se nova ograda oko igrališta i nova energetski učinkovita rasvjeta za noćne treninge”, rekao je Vrban.

Kako se čulo, projektna dokumentacija za sanaciju igrališta i klupskih prostora NK Sava Jakuševec bit će dovršena u lipnju, a završetak radova se predviđa za 1. rujna 2017.

 Novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja

Gradonačelnik je ovom prigodom pozvao sve stanovnike Jakuševca da, ukoliko to nisu učinili, podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec. Naglasio je da, sukladno Zaključku o novčanoj naknadi što ga je donijela Gradska Skupština u travnju, osim vlasnika nekretnina, pravo na novčanu naknadu imaju i nasljednici te članovi obitelji vlasnika ukoliko imaju prijavljeno prebivalište i borave na području utjecaja odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec. Rok podnošenja zahtjeva za novčanu naknadu je 1. lipnja 2017.

(zagreb.hr)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni