Igor Čatić: Obljetnice – od rođenja do odlaska u mirovinu (II)

Igor Čatić: Obljetnice – od rođenja do odlaska u mirovinu (II)

UMIROVLJENIČKE GODIŠNJICE

U drugom tekstu posvećenom obilježavanju važnih obljetnica prof. emeritusa Igora Čatića u godinama koje završavanju s brojevima 1 i 6, dakle xxx1 i xxx6, opisuju se najvažniji događaji od njegovog odlaska u mirovinu do početka kolovoza 2021.

Zahvaljujući zdravlju i znatiželji nastavljena je suradnja s članovima Katedre za preradu polimera Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB). Odobren mi je nastavak vođenja projekta „Primjena sustavnosne teorije u općoj tehnici“ (2007. – 2012.). Angažirana je istraživačica za područje kiborgoetike, što je rezultiralo s dva rada: Ugradnja organa i udova – stanje i budućnost i Presađivanje prirodnih organa – mogućnosti i dileme (10. lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 2011.). Na savjetovanju „MOTPS“ održano je pozivno predavanje Kulturologijska interpretacija vrednovanja tehnike (Bol, 2011.).

Radovi vremenom postaju pretežno sintezologijski, povezivanjem više područja u nova znanja i spoznaje. Uz stalno praćenje zbivanja, ne samo na užem području, onom plastike i gume. Nastavlja se intenzivna suradnja s filozofima na dva skupa, „Dani Frane Petrića“ i „Lošinjski dani bioetike“. Prirodni model injekcijskog prešanja predstavljen je na „Lošinjskim danima bioetike“ 2007. i „Southeast European Bioethics Forumu“ 2008.

Zbornik radova koji sadrži tekst Process of Human Reproduction – The Natural Model of Injection Moulding of Living and Non-Living Substances objavljen je kod Academia Verlag, 2011. Te, 2011. godine na ANTEC-u u Bostonu predstavljen je Nacrt osnovne sistematizacije anorganskih i organskih smjesa. Temeljen na radu skupine 15 autora: Polimeri – od prapočetaka do plastike i elastomera („Polimeri“ 31(2)(2010)). Na skupu „Filozofija i umjetnost“ održano je predavanje Materijalna kultura je preduvjet duhovne kulture (Zagreb, 2011.).

Od radova u medijima ističu se: Bez plastike nema suvremenog života, Ulazak u EU ne znači likvidaciju hrvatskog jezika, Utjecaj plastike i gume na kiborgizaciju, Ta čarobna riječ – proizvodnja i Nemamo ni jedan institut tehničkih znanosti.

Između 2012. i 2016.

Treba opisati neke aktivnosti između 2012. i 2016. Najvažniji je svakako članak o novoj podjeli materijala. Umjesto klasične na metale i nemetale, uvedena je podjela na polimere i nepolimere. (Polymers and non-polymers – a new systematisation of substances and materials, „Rubber-Fibre-Plastics“ 9(2014)1). To je tijekom vremena postao najčitaniji rad (oko 3 500 čitanja). Završen je projekt „ERPOHEN – Elektronički rječnik polimerstva: hrvatsko-englesko-njemački“ (2011.). Koji je dostupan na mrežnoj stranici: https://www.fsb.unizg.hr/polimeri/casopis/index.php?pg=rjecnik. Sadrži oko 12 500 hrvatskih, 22 000 engleskih i 28 000 njemačkih naziva. Izdane su 2013. dvije knjige biografskog sadržaja. To su: „Životopis i djelatnosti“ i „Drugi o Igoru Čatiću“(Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2013. i 2014.).

Godine 2015. na prijedlog Rektora, prof. dr. sc. Damira Borasa, Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrao me je za profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu.

2016.

Jedno obilježje u 2016. je trostruka objava izvornih misli iz članka o novoj podjeli materijala, na polimere i nepolimere. To su: Get Talking – Plastics Manufacturing expert talks new classification in material designs („Materials World“ 24(2016)1), Eine neue Systematik für die Material entwicklung („GAK“ 69(2016)11) i Razvoj materialov s pomočjo računalnika („IRT-3000“ 11(2016)5).

Na skupu „Energy and the Environment“, Hrvatskog saveza za sunčevu energiju u Opatiji, predstavljen je koncept Trojedinstvo informacije, energije i materije. Tema je u cijelosti objavljena u „Filozofskim istraživanjima“ (38(3)2018). Predstavljen je na predavanju u Europskom domu 2016. koncept STEAL (S – prirodne znanosti, T – informatika, E – tehnika. A – art, L – jezici: formalni: matematika, logika, računalne znanosti te humani jezici: vizualni auditivni). Taj koncept je proširenje koncepta STEM.

Od medijskih tekstova treba izdvojiti: Od etičkog promišljanja ne treba odustati i Cilj – Hrvatska ne smije imati sveučilišta.

Te godine primio sam Državnu nagradu za životno djelo.

Od 2017. do 2020.

Od medijskih tema treba izdvojiti predavanje Tehnika i klimatske promjene (antropogeni uzroci klimatskih promjena) (2020.). Iz predavanja priređeno je ukupno 13 tekstova (Hrvatski fokus, ZG-magazin) te pripremljeni tekstovi za četiri emisije na 3. programu Hrvatskog radija. Treba izdvojiti i članak Vjetroturbine plastika i zelene politike.

Do kolovoza 2021.

Prvih osam mjeseci 2021. bili su bogati događanjima. Članak From STEM to STEAL, objavljen je u SAD-u. Objavljen je tekst Što je plastoza. Plastoza je nova riječ i označuje bolesti vezane uz proizvodnju plastike, uporabu plastičnih, ali i gumenih proizvoda, te gospodarenje plastičnim i gumenim otpadom. Izvod iz članka pod nazivom Plastosis, adiplastosis and oceans objavljen je na brazilskom portalu (http://tecnologiademateriais.com.br/portaltm/), 31. ožujka 2021. Time je u engleski jezik uvedena riječ „plastosis“.

U povodu 60. obljetnice rada kao potrčkala na projektu o uvođenju proizvodnje umjetne kože skaj, objavljen je tekst O koži. Važan zaključak, umjetna koža, skaj na osnovi PVC-a i ona na osnovi poliuretana ekološki je bolja od one načinjene kao poluproizvod od uzgojenih domaćih životinja: goveda, svinja itd.

Od članaka vezanih uz raspravu o novom zakonu o gospodarenju plastičnim otpadom, objavljen je veći broj tekstova. Zelene politike i ukidanje plastike, Torba i vreća, Eko i šik vrećica nije torba. Posebno treba istaknuti tekst Covid 19 i plastika. U kojem se poziva medicinare, stomatologe i farmaceute, ali i veterinare u obranu plastike kao materijala od neutemeljenih napada sve brojnijih antiplastičarskih udruga. Suvremena navedena područja ne postoje bez plastike, primjerice jednokratnih šprica i niza najrazličitijih aparata.

Treba najaviti intervju kojeg je vodio prof. dr. sc. Ivan Juraga, glavni urednik časopisa „Zavarivanje“ u povodu osnovnih obljetnica s obljetničarom pod naslovom: „Osjećam magičnu privlačnost prema proizvodnji“ (u tisku).

Glasovita američka novinarka s područja plastike Clare Goldsberry objavila je u časopisu „Plastics Today“ tekst Microplastics Enigma (26. srpnja 2021.). U kojem vrlo opširno opisuje misli iz članka Plastosis, adiplastosis and oceans. I time u SAD-u uvodi riječ „plastosis“.

Na neočekivani način završava se prikaz, sada već vrlo uspješne 2021. U četvrtak 5. kolovoza 2021. lokalna „Otvorena televizija“ emitirala je u okviru redovne emisije „Svakodnevica“, moj nastup u trajanju od oko 50 minuta. Bilo je više tema vezanih uz plastiku. Središnje teme: Covid 19, plastika i mikroplastika u moru i zraku.

Zahvala

Zaključujući ovaj pregled aktivnosti u rasponu od 85 godina treba naglasiti da je u ostvarivanju svih aktivnosti sudjelovalo više od 220 suradnika i koautora. Zato nema u tekstu navedenih imena. Veliko im hvala.

Broj organizatora skupova je vrlo velik. Stoga se valja i njima zahvaliti. Posebno treba se zahvaliti Društvu za plastiku i gumu i časopisu „Polimeri“.

Brojni popularizacijski članci, radio i televizijske emisije bili su mogući samo zbog vrlo brojnih urednica i urednika. Svima njima zahvaljujem.

Moja obitelj pružala mi je veliku podršku u formativnim godinama. No, najveću podršku i stručnu pomoć imao sam tijekom pola vijeka, od supruge Ranke.

Prof. dr. Igor Čatić na predavanju “Teologija i tehnologija – sastavnice kulturologije” u Bazilici Srca Isusova, Zagreb 2013. g.

prof. emer. Igor Čatić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni