I Vinogradska cesta došla na red za sanaciju

I Vinogradska cesta došla na red za sanaciju

U Ulici grada Vukovara i u Vinogradskoj cesti danas su započeli radovi na sanaciji kolnika. Kolnik Vukovarske bit će obnovljen na dionici od Savske ceste do Ozaljske ulice, dok će se u Vinogradskoj napraviti sanacija kolnika na potezu od Ilice do Andrijevićeve.

Voditelj Zagrebačkih cesta Željko Dukić rekao je da se na Vukovarskoj ulici, dionici dugoj 470 metara, izvode radovi na obnovi kolnika u sklopu kojih će se napraviti frezanje nosivog i habajućeg sloja asfalta, obnoviti komunalne instalacija, zamijeniti dotrajali poklopci te ponovno asfaltirati prometnica te postaviti nova horizontalna i vertikalna signalizacija.

Lokacije je obišao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je rekao da će radovi ukupne vrijednosti od 1,5 milijuna kuna završiti za sedam dana.

Na kolniku Vinogradske ulice u dužini od 300 metara također će ukloniti dotrajala asfaltna podloga i obnoviti komunalna infrastruktura te zamijeniti stare škrinjice i poklopci. Kolnik će biti nanovo asfaltiran nakon čega slijedi obnova horizontalne i vertikalne signalizacije, rekao je voditelj Dukić.

Na zahtjev Mjesnog odbora Jelenovac doći će do izmjene regulacije prometa. Njegov predsjednik Branko Kasalo smatra kako je bitno da se ovaj dio Vinogradske sanira te se naprave preinake u regulaciji prometa koje će omogućiti lakše kretanje vozača i pješaka. Napomenuo je da će pješački prijelazi biti premješteni i ubuduće bolje uočljivi. Kasalo je ukazao da postoje i potrebe za autobusnim stajalištima, ali i parkirališnim mjestima kojih u blizini Kliničke bolnice Sestre milosrdnice nedostaje. (ZG-m)