“I svi nešto”

 I svi nešto

I svi nešto pronađu
A nešto
pronađe sve.
Svi se uvijek
ne snađu,
A uvijek,
uvijek snađe sve.

I sve nekuda odlazi,
A nekuda
nema kraja.
Sve neprimjetno prolazi,
A prolaznost
beskonačnost spaja.

I veselje je u tuzi,
A tuga je
trag veselja.
I sve žuri
na dosuđenoj pruzi
U sudbini znatiželja.

Ladislav Prežigalo


Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni