I Pevecova kolica za reciklažu

I Pevecova kolica za reciklažu

Koliko su pojedini sugrađani postali ekološki osviješteni svjedoči primjer primjer »reciklažnog punkta« uz dječje igralište u Bosanskoj ulici. Uz kontejner za papir zagrebački Eko Eko savjesno je, nakon uporabe, na oporabu odložio kolica puna papira i kartona koja je kupio u Pevecu za samo 2, odnosno 5 kuna.

Razvidno je da nedostaje kontejner za metal

Ovo je primjer na koji bi se trebali ugledati svi! Gradski oci bi jedino trebali povesti računa da za ovako ekološki nadobudne građane ponegdje uvedu i kontejnere za metal kako bi se kolica iz trgovina, koja su postala isplativija od plastičnih vrećica, mogla ostaviti na reciklažu.

(B. J.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni