Hvalospjev ljubavi

Hvalospjev ljubavi

U ovo vrijeme nepostojanih vrijednosti i orijentira, postoji jedan više tisućljetni kompas za ljubav koja se kroz povijest pokazala kao pokretačka snaga u partnerstvu, obitelji, društvima, stvaralaštvu, ratu i miru, najneizglednijim situacijama… To svjedočanstvo stoji:

Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao,
bio bih mjed što ječi
ili cimbal što zveči.

Kad bih imao dar prorokovanja
i znao sva otajstva
i sve spoznanje;
i kad bih imao svu vjeru
da bih i gore premještao,
a ljubavi ne bih imao – ništa sam!

I kad bih razdao sav svoj imutak
i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže,
a ljubavi ne bih imao –
ništa mi ne bi koristilo.

Ljubav je velikodušna,
dobrostiva je ljubav,
ne zavidi,
ljubav se ne hvasta,
ne nadima se;

nije nepristojna,
ne traži svoje,
nije razdražljiva,
ne pamti zlo;

ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini;

sve pokriva, sve vjeruje,
svemu se nada, sve podnosi.

Ljubav nikad ne prestaje.
Prorokovanja? Uminut će.
Jezici? Umuknut će.
Spoznanje? Uminut će.

Jer djelomično je naše spoznanje,
i djelomično prorokovanje.

A kada dođe ono savršeno,
uminut će ovo djelomično.

Kad bijah nejače,
govorah kao nejače,
mišljah kao nejače,
rasuđivah kao nejače.
A kad postadoh zreo čovjek,
odbacih ono nejačko.

Doista, sada gledamo kroza zrcalo,
u zagonetki,
a tada – licem u lice!
Sada spoznajem djelomično,
a tada ću spoznati savršeno,
kao što sam i spoznat!

A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav
– to troje –
ali najveća je među njima ljubav.

 (Prva poslanica Korinćanima 13:1-13)

Je li naša ljubav spram drugih takva? Neka bi ovo bio obrazac za naše odnose i na ovaj dan ljubavi, na Valentinovo, ali i na svaki drugi dan koji može i bez posprdnog, ironičnog crnog humora na neki način biti Valentinovo. Jednom mi je vrlo dragi čovjek rekao: Budi ljubav! Dragi moji, BUDITE LJUBAV!

Saša Zavrtnik, dr.med.vet., mag. theol.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni