HSU traži da ugradnju dizala u višestambene zgrade sufinancira i lokalna samouprava

HSU traži da ugradnju dizala u višestambene zgrade sufinancira i lokalna samouprava

(Veselko Gabričević / Foto: B. Jagačić)

Hrvatska stranka umirovljenika danas je održala konferenciju za medije na temu ugradnje dizala u višekatne stambene zgrade koje nemaju dizala. Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević istaknuo je pri tome svoja iskustva vezana na tu temu i osobito uspješan dogovor sa splitskim gradskim vlastima koje godinama sufinanciraju ugradnju dizala s 3000 kuna po stanu.

Osim dugo očekivanog zakonskog prijedloga koji bi omogućio sufinanciranje ugradnje dizala uz potporu države, vijećnici HSU-a zalažu se i za sufinanciranje ovog projekta na razini jedinica lokalne uprave i samouprave. Vezano uz predmetni zakonski prijedlog HSU ima više primjedbi koje će uputiti u razmatranje predlagatelju.

U prvom se to redu odnosi na dinamiku ugradnje dizala jer prema postojećem zakonskom prijedlogu trebalo bi više od 60 godina da se u sve zgrade s tri ili više kata koje nemaju dizalo ono ugradi. Naime, riječ je o cca 16 000 stubišta u stambenim zgradama s tri ili više katova u kojima živi 700 000 naših sugrađana bez mogućnosti da koriste dizala. Također treba imati na umu da kapaciteti hrvatskih poduzetnika iznose oko 500 dizala godišnje.

U HSU-u pozdravljaju mogućnost da se ugradnja dizala financira u okviru energetskih obnova zgrada pri čemu je i dozvoljena njihova ugradnja iako nisu dimenzijama u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti. Tako je umjesto unutarnjih dimenzija veličine 110×140 cm moguće prilagoditi dizalo veličini stubišta i drugim građevinskim specifikacijama zgrade u skladu s projektom i tehničkim rješenjima.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni