HSU objavio nove prijedloge za poboljšanje standarda umirovljenika

HSU objavio nove prijedloge za poboljšanje standarda umirovljenika

U Hrvatskoj stranci umirovljenika izradili su prijedlog od 19 interventnih mjera s ciljem da se olakša život umirovljenicima u ova teška, inflatorna vremena.

Upravo objavljene mjere (pod rednim broj 3 i 6) imaju za svrhu smanjiti broj osiromašenih sugrađana.

U HSU-u ukazuju na primjere nepravde prema umirovljenicima kao što je dvostruko oporezivanje mirovina za one koje su radili u dvije ili više država te trajne penalizacije mirovina osobama koje nisu svojevoljno umirovljene.

Također i na nepostojanje sustava koji bi uzeo u obzir imovinski cenzus umirovljenika. Poput primjera da bračni par s jednom mirovinom nema pravo na energetski dodatak, dok bračni parovi s dvije mirovine primaju energetske dodatke, iako im je prihod po članu kućanstva daleko veći.

Povećanje broja korisnika energetskog vaučera

Stoga kao predlažu proširenje kruga građana koji ostvaruju pravo na mjesečni energetski vaučer do 400 kuna.

U HSU-u podsjećaju kako su vaučere su dosad dobivali samo korisnici zajamčene minimalne naknade (socijalne pomoći) i osobne invalidnine. Po novome, oni obuhvaćaju i korisnike nacionalne naknade za starije osobe, nezaposlene hrvatske branitelje te korisnike novčane naknade za civilne stradalnike Domovinskog rata.

No, ove mjere uglavnom su usmjerene samo na ona kućanstva koja već primaju neki vid pomoći iz sustava socijalne skrbi. Pri tome zanemaruju kategorije građana koji ne mogu podmiriti elementarne energetske usluge, a nisu u sustavu socijalne skrbi (ranjive skupine građana poput jednoroditeljskih i samačkih obitelji, umirovljenika, radnika koji primaju minimalnu plaću, građana koji žive ispod granice siromaštva).

Isplata božićnica

HSU predlaže i da se definira isplata božićnice kao trinaesta isplata svake godine.

Predlažu da se kroz Zakon o mirovinskom osiguranju definira pravo na isplatu jednokratnog dodatka za sve umirovljenike i osobe starije od 65 godina, po točno razrađenim kriterijima s pripadajućim svotama i to u prosincu svake kalendarske godine.

Dodaju kako za primjer može poslužiti pravo na tzv. „ljetni (godišnji) dodatak“ kakav primaju umirovljenici u nama susjednoj Republici Sloveniji). (ZG-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni