HSLS: Štrajk zdravstvenih djelatnika je opravdan

HSLS: Štrajk zdravstvenih djelatnika je opravdan

HSLS apelirada Vlada i sindikati sjednu zajedno i obnove pregovore: „Ne vidimo niti jedan razlog da se ne usuglase oko sadržaja predloženog novog kolektivnog ugovora“

Hrvatska socijalno-liberalna stranka danas se oglasila priopćenjem u kojem podržava štrajk medicinskih djelatnika, pozivajući na dogovor Vlade i sindikata.

„Hrvatska socijalno-liberalna stranka daje punu podršku Hrvatskom liječničkom sindikatu i Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara – medicinskih tehničara u njihovim zahtjevima i nastojanjima da se izbore za adekvatan materijalni status i primjerene uvjete rada liječnika i medicinskih sestara – medicinskih tehničara za opći benefit svih u sustavu zdravstvene zaštite, kako zaposlenih u sustavu zdravstva tako i pacijenata“, navodi se u priopćenju koje potpisuje stranačka predsjednica Odbora za zdravstvo, dr. Linda Rossini Gajšak.

HSLS apelirada Vlada i sindikati sjednu zajedno i obnove pregovore. „Ne vidimo niti jedan razlog da se ne usuglase oko sadržaja predloženog novog kolektivnog ugovora od strane sindikata budući da se pravomoćna sudska odluka o ništavnosti starog kolektivnog ugovora a na koju se ministar stalno pozivane odnosi na sadržaj kolektivnog ugovora već na proceduru njegovog donošenja“, napominju.

U HSLS-u smatraju kako se u dosadašnjim pregovorima predstavnika Ministarstva zdravlja i predstavnika sindikata zaposlenih u sustavu zdravstva nisu uvažavali svi socijalni partneri, a HSLS je protiv diskriminacije u javnom sektoru „jer ne može se jednom dijelu zaposlenih u javnom sektoru plaćati prekovremeni rad a drugom dijelu to pravo uskratiti“.

„Ministar zdravlja bi trebao znati kako su se kod donošenja državnog proračuna za 2013. godinu planirala sredstva za plaće zaposlenih u zdravstvu sukladno tada važećem kolektivnom ugovoru. U HSLS-u držimo kako je štrajk medicinskih djelatnika tek apel kako za njihova materijalna prava i uvjete rada tako i u konačnici za očuvanje i podizanje kvalitete i standarda zdravstvene zaštite i zaštitu javnog zdravstva“, zaključuje se u priopćenju. (zgm)