HSLS protiv novih davanja za motorna vozila

HSLS protiv novih davanja za motorna vozila

HSLS-ovci smatraju da građani i gospodarski subjekti plaćaju ionako velike poreze i namete kroz cijenu goriva i postojeći sustav registracije motornih vozila

HSLS se oštro protivi najavama iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode o uvođenju novih ekoloških naknada za motorna vozila ovisno o godišnjem broju prijeđenih kilometara, priopćeno je iz stranke u utorak.

U HSLS-u smatraju da navedeni prijedlog nije pravedan te je diskriminirajući za vlasnike novih vozila koja za puno veću kilometražu emitiraju nekoliko puta manje onečićujuće tvari u zrak od starijih vozila. Na ovaj se način ujedno destimulira i kažnjava korištenje voznog parka u gospodarske svrhe.

HSLS-ovci smatraju da građani i gospodarski subjekti plaćaju ionako velike poreze i namete kroz cijenu goriva i postojeći sustav registracije motornih vozila. Zbog toga, ovakav prijedlog smatramo neprimjerenim i suprotnim s svim najavama o smanjivanju financijskog opterećenja građana i gospodarstva za što se HSLS zalaže.

»Bez obzira na novčani iznos novoplaniranog ekološkog poreza na motorna vozila, radi se o principijelno lošem pristupu u kreiranju zakonskih prijedloga koji se zadnjih nekoliko mjeseci prakticira u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. U konkretnom slučaju smatramo da se radi o amaterskom i demagoškim prijedlogu koji neće s ekološkog aspekta napraviti nikakve pozitivne pomake«, navodi se u priopćenju koje potpisuje politička tajnica HSLS-a Dorica Nikolić.

Prema HSLS-u, smanjivanje emisija iz prometnog sektora treba postići poticajima u obliku manjeg poreza i ekoloških naknada za motorna vozila koja imaju sustave za smanjivanje emisija u okoliš i obrnuto.

HSLS stoga poziva Ministarstvo zaštite okoliša i prirode da povuče planirani prijedlog te u okviru svojih nadležnosti započne rješavati nagomilane probleme na stručan način vodeći računa o interesima gospodarstva i građana Hrvatske. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni