Hrvatska može dobiti potpore EU za dostavu mlijeka u škole

Hrvatska može dobiti potpore EU za dostavu mlijeka u škole

„Zadovoljna sam jer se pokazalo da ukoliko se trudimo i zauzeto radimo, možemo uspjeti, a ovo je važan program za Hrvatsku i za djecu u hrvatskim školama,“ rekla je Petir

Na Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta jučer je usvojen izvještaj kojim se otklanjaju razlozi tzv. povijesni kriteriji koji su Republici Hrvatskoj priječili sudjelovanje u korištenju subvencija Europske unije za zdrave obroke mlijeka, voća i povrća u školama. Time je Odbor prihvatio zahtjev hrvatske zastupnice Marijane Petir koja je više puta tražila izmjenu tih za hrvatsku djecu diskriminirajućih kriterija. Za taj je program na razini EU osigurano 230 milijuna EUR-a. Odbor šalje ovaj prijedlog na plenarnu sjednicu Parlamenta, a po usvajanju izvješća Europski parlament ući će u pregovore s Komisijom i Vijećem da i oni prihvate tu izmjenu.

Za Republiku Hrvatsku je Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta za distribuciju mlijeka i mliječnih proizvoda u školama predložio iznimku u vidu određivanja paušalnog iznosa s obzirom da je Hrvatska u EU ušla prije više od godinu i pol dana. Druge države članice to pravo ostvaruju temeljem korištenja sredstava tijekom prethodnih godina u okviru prijašnjih programa opskrbe djece mlijekom i mliječnim proizvodima i objektivnih kriterija za dostavu voća i povrća koji se temelje na udjelu djece starosti od šest do deset godina.

Zastupnica Petir je od stupanja na dužnost gotovo na svakoj sjednici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj upozoravala na to da su postojeći povijesni kriteriji diskriminirajući za Republiku Hrvatsku i djecu u hrvatskim školama te je uporno tražila njihovu promjenu. Dosad je Petir već dobila potporu Europske komisije koja joj je obećala da će za Republiku Hrvatsku naći rješenje, a izglasavanjem ovog Izvješća, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta prihvatio je njezin prijedlog da se Hrvatskoj, kao punopravnoj članici EU, omogući sudjelovanje u tom Programu.

„Zadovoljna sam jer se pokazalo da ukoliko se trudimo i zauzeto radimo, možemo uspjeti, a ovo je važan program za Hrvatsku i za djecu u hrvatskim školama. Prihvaćanjem Izvješća u kojem je navedeno izuzeće za Hrvatsku od tzv. povijesnih kriterija, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta odaslao je jasnu poruku Komisiji i Vijeću da se Hrvatsku ne smije diskriminirati, te se nadam da će djeca u hrvatskim školama u sklopu tog programa već slijedeće školske godine dobivati zdrave i besplatne obroke voća, povrća i mlijeka, s domaćih njiva od lokalnih proizvođača za koje će škole biti novo tržište,“ rekla je Petir. (zgm)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni