Hrvatska će plaćati skupe penale jer nije uspostavila sustav za odvajanje otpada

Hrvatska će plaćati skupe penale jer nije uspostavila sustav za odvajanje otpada

(Naslovna fotografija. www.kastijun.hr)

Na neodrživost sustava regionalih i županijskih centara za gospodarenje otpadom upozorila je i Europska komisija u Ranom izvješću

U Večernjem listu od 18.10.2019. pod naslovom „Odvajanje otpada ne znači jeftinije račune, to je populizam“, gđa. Anić Vučinić, predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom, HUGO (dalje: HUGO) iznosi netočne podatke o troškovima prikupljnja otpada, izgradnji centara za gospodarenje otpadom i spaljivanju otpada. Činjenice dematiraju njene navode, kako slijedi:

Republika Hrvatska neće postići zadane ciljeve u odvojenom prikupljanju i recikliranju otpada do 2020. godine i posve je izvjesno da će plaćati skupe penale upravo zato što nije uspostavila sustav odvojenog prikupljanja otpada. Odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu je najbolja europska praksa, koja je apostrofirana i EU Direktivom o otpadu i Amandmanima toj Direktivi.

Frakcije otpada koje trebamo obvezno odvojeno prikupljati i reciklirati propisane su Direktivom i to su upravo sirovine i resursi koje imaju vrijednost, a već na bazi 40 % odvojeno prikupljenog otpada uspostavlja se sustav koji se može samofinancirati. Republika Hrvatska nema sustav odvojenog prikupljanja, ni uspostavljeno tržište sekundarnih sirovina.

Dugogodišnje insistiranje na spaljivanju otpada i izgradnji regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, koji imaju za posljedicu nastanak goriva za spalionice i nova odlagališta, koji gđa. Anić Vučinić i Udruga HUGO zastupa totalna je besmislica u interesu određenih grupacija. Prema Direktivi o otpadu ne smije se spaljivati otpad bez prethodnog izdvajanja svih reciklabilnih komponenti, a kad se one izdvoje, onda nema što gorjeti.

U praksi, centri znače vrlo mali postotak odvajanja i recikliranja, uz posljedično ozbiljne ekološke i zdravstvene probleme, uzrokuju rasipanje resursa, sirovina i novca. Brojne probleme i štetnost centara za gospodarenje otpadom dokazala su i već dva izgrađena centra, Kaštijun i Marišćina.

Na neodrživost sustava regionalih i županijskih centara za gospodarenje otpadom upozorila je i Europska komisija u Ranom izvješću, uz preporuku za uspostavu lokalnih sustava u odvojenom prikupljanju i recikliranju otpada. Europa prioritet u financiranju daje upravo prevenciji nastanka, odvojenom prikupljanju i recikliranju pred spaljivanjem.

Upravo takvi centri i posljedično spaljivanje otpada (kako god ga zvali), koji se grade po nečijem diktatu bez studije opravdanosti suprotno uspostavi sustava odvojenog prikupljanja što bliže mjestu nastanka, su uzrok i već najavljenom novom povećanju cijene usluge prikupljanja otpada, kao i skupim penalima koje ćemo plaćati.

Županijski i regionalni centri za gospodarenje otpadom i posljedično spaljivanje otpada, usmjereni su na daljnju pljačku građana u segmentu otpada, koju u interesu određenih grupacija i obmanama u javnosti, zastupa i provodi dulje vrijeme i Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom, HUGO. Računi neće građanima biti veći zbog uvođenja sustava odvojenog prikupljanja i recikliranja, nego upravo i zbog ovakvih zagovornika i provoditelja partikularnih interesa.

U Zagrebu, 20. 10. 2019., Udruga UZOR, po predsjedniku Branka Genzić-Horvat


Prilog članak: https://www.vecernji.hr/premium/odvajanje-otpada-ne-znaci-jeftinije-racune-to-je-populizam-1353076?fbclid=IwAR3WS4K-tyz_LWW6z7R7bRNYuG1yRZLqq1flFQkInYcfpBYPXIAG4b1y9As

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni