Holding upozorava neplatiše komunalnih usluga

Holding upozorava neplatiše komunalnih usluga

„Podsjećamo na izvršavanje zakonskih obveza koje uključuju i obvezu prijave nastanka/promjene korisnika /obveznika plaćanja komunalnih usluga i naknada nadležnom gradskom upravnom tijelu“, priopćavaju iz Holdinga

Zagrebački holding podsjeća građane na obvezu plaćanja komunalnih usluga, posebno kod nekretnina kojima je promijenjen vlasnik, a nije prijavljen nastanak obaveza plaćanja.

Odlukom Grada Zagreba, Holding je određen je kao nositelj usluge naplate komunalne i naknade za uređenje voda, odvožnje komunalnog otpada i opskrbe vodom za područje Grada Zagreba.

„Analizom evidencija baza podataka kojima raspolažemo, uočena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja ovih usluga i naknada od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina, posebice kod slučajeva promjene vlasnika nekretnine“, poručuju iz Holdinga.

Sukladno odredbama zakona, propisano je da će pravna ili fizička osoba – obveznik plaćanja (vlasnici odnosno korisnici stambenog, garažnog, poslovnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevnog zemljišta) koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja spomenutih naknada i usluga snositi novčane kazne i troškove pokretanja odgovarajućih prekršajnih postupaka.

„Kako bismo spriječili stvaranje takvih nepotrebnih troškova, podsjećamo na izvršavanje zakonskih obveza koje uključuju i obvezu prijave nastanka/promjene korisnika /obveznika plaćanja komunalnih usluga i naknada nadležnom gradskom upravnom tijelu“, navodi zagrebačka tvrtka.

Temeljem gore navedenog, ukoliko ste postali obveznici plaćanja komunalne naknade, naknade za uređene voda, odvožnje komunalnog otpada i opskrbe vodom, a do danas to niste prijavili možete izvršiti prijavu ili promjenu vlasnika najkasnije do 30.9.2015.

Vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva pravna osnova stjecanja/korištenja nekretnine (izvadak iz zemljišnih knjiga, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju ili druga isprava temeljem koje je stečeno pravo vlasništva nekretnine, odnosno ugovor kojim je stečeno pravo korištenja) možete dostaviti osobno na šalteru pisarnice: Centar za korisnike ZH, Ulica grada Vukovara 41 ili poštom na adresu: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, 10000 Zagreb, s naznakom: „prijava obveze“. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni