Holding u 2021. ostvario 77 milijuna kuna veću zaradu u odnosu na 2020.

Holding u 2021. ostvario 77 milijuna kuna veću zaradu u odnosu na 2020.

Grupa Zagrebački holding objavila je danas rezultate poslovanja za 2021. godinu.

Zarada u 2021. prije kamata, poreza i amortizacije (engl. EBITDA) iznosi 230 milijuna kuna i za 77 milijuna kuna je viša u odnosu na 2020. godinu, prije ispravaka jednokratnih stavaka za 2020. i 2021. godinu. Porast EBITDA-e znači da je vidljiv oporavak i da je trend poslovanja preokrenut u pozitivnom smjeru, navode u Grupi ZGH.

No ukupni ostvareni rezultat Grupe za 2021. godinu, s uključenim ispravcima i jednokratnim stavkama, iznosi 794 milijuna kuna gubitka, što je za 325 milijuna kuna više od 2020. godine. Prihodi za 2021. godinu iznose 4.026 milijuna kuna dok su rashodi ostvareni u iznosu od 4.731 milijuna kuna.

Na rezultat utjecala cijena plina i otpremnine radnika

Navode kako su na ostvareni rezultat značajno utjecale makroekonomske promjene, prvenstveno značajna promjena cijene plina. Dodatno, na rezultat poslovanja su utjecale i rezervacije za otpremnine radnika koji će biti utvrđeni kao višak te preispitivanje razine nadoknadive vrijednosti imovine i adekvatnosti obveza te poslovnih modela Grupe. Kao rezultat navedenog preispitivanja, jednokratno su uvećani troškovi poslovanja za 2021. godinu u iznosu od 523 milijuna kuna te u iznosu od 182 milijuna kuna za 2020. godinu.

»Tijekom 2021. godine Grupa je smanjila potraživanja od kupaca i povezanih osoba za 213 milijuna kuna te otplatila 347 milijuna kuna prema financijskim institucijama po osnovi primljenih zajmova i financijskog leasinga. Grupa je tijekom 2021. godine imala smanjene investicijske aktivnosti uslijed ograničenih financijskih resursa. Ostvareno je 288 milijuna kuna investicija, što je za 197 milijuna kuna manje u usporedbi s 2020. godinom«, navodi se u priopćenju.

Sveukupno gledano, unatoč negativnom poslovnom rezultatu, analiza rezultata pokazuje da su preokrenuti višegodišnji negativni trendovi u poslovanju te da aktivnosti i mjere započete u drugoj polovici prošle godine vode ka ostvarenju ambicioznih ciljeva koje Grupa planira doseći već u ovoj poslovnoj godini, ističe se u priopćenju.

Brojni izazovi

Navodi se kako su poslovanje Grupe ZGH, koju čini 12 podružnica, pet povezanih društava i ustanova, u 2021. godini obilježili su brojni izazovi, kako vanjski tako i unutarnji. Negativni efekti pandemije odrazili su se na lance opskrbe što je s poremećajima na globalnom tržištu utjecalo na negativna inflatorna kretanje te posljedično na porast troškova energenata, uz generalni rast troškova nabave roba i usluga u drugom dijelu 2021. godine.

 Najznačajnije unutarnje promjene odnose se na strukturu upravljanja. Uz dvije promjene u samoj Upravi društva Zagrebački holding d.o.o., krajem trećeg kvartala pokrenute su i promjene na razini podružnica i povezanih društava te su temeljem provedenih javnih natječaja odabrani direktori povezanih društava i voditelji ključnih podružnica.

»Zatečena akumulirana visoka razina duga uz nisku profitabilnost zahtijevala je hitne mjere kako bi se stabiliziralo poslovanje i osigurala dugoročna održivost te rast i razvoj. S tim ciljem, Uprava društva Zagrebački holding koja je preuzela upravljanje u drugoj polovici godine, pokrenula je proces restrukturiranja koji na razini Grupe obuhvaća statusne promjene, ali i „rezove“ koji su nužni kako bi se organizacija transformirala u agilnu organizaciju te samim time povećala njezina učinkovitost«, pojašnjavaju u ZGH. (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni