HOK traži hitne izmjene Pravilnika o PDV-u

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost propisano je smanjenje stope PDV-a sa 25 na 10 posto na konzumaciju hrane i pića u ugostiteljskim objektima, ali se smanjenje ne odnosi na konzumaciju izvan ugostiteljskog objekta – putem dostave

Hrvatska obrtnička komora (HOK) izrazila je oštro protivljenje primjeni članka 60., stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine i traži od Porezne uprave njegove hitne izmjene.

Pravilnikom je propisano smanjenje stope PDV-a sa 25 na 10 posto na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Međutim, navedenim uslugama ne smatra se dostava hrane iz ugostiteljskog objekta ili narudžba hrane za konzumaciju izvan ugostiteljskog objekta. Riječ je o uslugama koje koriste catering objekti, objekti jednostavnih usluga, slastičarnice, pizzerije i drugi ugostiteljski objekti, koji nude hranu koja se preuzima u objektu ili dostavlja korisniku, navode u HOK-u.

U HOK-u smatraju da ovakav Pravilnik i njegovo tumačenje pokazuju temeljno nepoznavanje ugostiteljske struke.

Catering objekti i objekti jednostavnih usluga navedeni su u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i nikako ne bi trebali biti različiti od ostalih ugostiteljskih objekata u pogledu poreznog tretmana. Iako se navodi da se radi o usklađenju s Europskom direktivom 2006/112/EC te da navedene vrste objekata ne pružaju ugostiteljsku uslugu, pa prema tome i ne mogu imati sniženu stopu PDV-a od 10 %, europska praksa nije takva. Konkurentske zemlje koje su uvele sniženu stopu PDV-a za ugostiteljske usluge, kao što su Italija, Slovenija, Francuska, Turska i Španjolska, nisu radile razlike između objekata gdje se hrana konzumira u objektu ili se preuzima u objektu, odnosno dostavlja korisniku, što dokazuju podaci Europske asocijacije HOTREC http://www.hotrec.eu/, stav je HOK-a.

Na ovaj način navedeni objekti i ova vrsta ugostiteljske usluge zakinuti u odnosu na druge vrste ugostiteljskih objekata te će biti i manje konkurentni, upozoravaju iz HOK-a. (zgm)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni