Hoćemo li plaćati tanke vrećice za voće i povrće u trgovinama?

Hoćemo li plaćati tanke vrećice za voće i povrće u trgovinama?

Javna rasprava o prijedlogu Plana gospodarenja otpadom od 2016. do 2022. godine završena je 2. prosinca. Na toj je raspravi zaključeno, između ostalog, da bi Hrvatska s 90 vrećica potrošenih na godinu po stanovniku trebala smanjiti njihovo korištenje na 40 vrećica godišnje od 2025.

U prijedlogu Plana gospodarenja otpadom do 2022. godine stoji da je potrebno uvesti obveznu naplatu za lagane plastične vrećice za nošenje te da će svi prodavači morati na prodajnom mjestu informirati potrošače o štetnosti vrećica za okoliš.

Na upite o uvođenju naplate za najtanje vrećice, nadležno ministarstvo zasad se nije izjasnilo o kojoj vrsti vrećica je riječ, međutim, u hrvatskim se prodavaonicama, u većini trgovina, sve vrste vrećica već naplaćuju, osim tih najtanjih.

Direktiva EU, iz travnja 2015., nalaže da do 2019. godine smanjimo potrošnju plastičnih vrećica na najviše 90 po stanovniku, a do kraja 2025. najviše 40 vrećica. Ovdje se misli na one debljine 15 do 50 mikrona , a u tu kategoriju najtanje vrećice ne spadaju.

Na državama je na koji će način smanjiti potrošnju, a to mogu postići zabranama korištenja plastičnih vrećica ili uvođenjem naplate za sve vrste plastičnih vrećica.

Upotreba plastičnih vrećica se od 2008. godine smanjila za 60 posto, ali još uvijek se najviše koriste najtanje vrećice. One su tanje od 15 mikrona, a EU ih je izuzeo iz direktive donesene prošle godine jer smatraju da bi njihova manja upotreba dovela do ugrožavanja sigurnosti hrane.

U Hrvatskoj prosječni potrošač upotrijebi 150 debljih i 250 najtanjih vrećica na godinu.

(Zg-magazin)