Hoćemo li manipulirati smećem ili gospodariti otpadom?

Hoćemo li manipulirati smećem ili gospodariti otpadom?

Smatrati da se izdvajanjem dijelova otpada iz miješanog komunalnog otpada mogu dobiti jednako vrijedni otpad kao odvojen na kućnom pragu jest, blago rečeno, upitno

matija-sucicTemeljno nerazumijevanje problematike gospodarenja otpadom, počinje mi već pomalo ići na živce. Kolumnistu Viktoru Simončiču moram naglasiti kako u tekstu Odgovor “mladića u kratkim hlačama” nitko nije spomenuo da on zagovara spalionicu otpada, tako da već na početku teksta pokušava manipulirati praveći žrtvu od sebe. Ja sam u uvodu svojeg teksta spomenuo spalionicu kao razlog zbog kojeg se počinjem baviti temama gospodarenja otpadom. To jasno stoji u samom tekstu.

Iako s ironijom govorite o spalionici, Vi se zapravo zalažete za spaljivanje otpada, jer bi vašom tehnologijom proizvodili nekvalitetan materijal za recikliranje i RDF koji se u konačnici spaljuje u raznim postrojenjima, pa i u spalionicama, čime se uništavaju vrijedni resursi i zagađuje okoliš.

Citiram iz Vašeg teksta (Šarene kante u stanovima prilagoditi boji namještaja): »Tehnixova tehnologija je u cijelosti u duhu zakona EU-a. Naime, Odluka Komisije 2011/753/EU o uspostavi pravila i metoda izračuna za provjeru poštivanja ciljeva iz članka 11(2) Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 310, 25.11.2011.) omogućuje da se izdvajanje onih dijelova korisnog otpada iz miješanog otpada, koji se usmjeravaju na daljnju oporabu smatra jednakim odvojeno sakupljenim na izvoru. Znači, dozvoljeno je prikupljanje samo mješovitog otpada, ako se iz tako sakupljenog otpada izdvoje korisni dijelovi i oporabe«.

Iz ovih rečenica proizlazi nerazumijevanje problematike gospodarenja otpadom. Smatrati da se izdvajanjem dijelova otpada iz miješanog komunalnog otpada mogu dobiti jednako vrijedni otpad kao odvojen na kućnom pragu jest, blago rečeno, upitno. Evo primjera, ako uzmemo jedan papir kojega možemo sedam puta reciklirati i pomiješamo ga zajedno za ostalim otpadom (u tom trenutku radimo smeće) to znači da se taj papir pomiješao sa korom od naranče, banane, ljuskom od jaja i ako netko misli da poslije svega toga može dobiti istu vrijednost papira kao da ga je zasebno odvojio, taj mora malo propitati svoje stavove.

Pokušavate građane Hrvatske omalovažiti na način da im svojom tehnologijom poručujete: vi niste sposobni odvajati, bude to tehnologija odvajala, a vi ćete ju plaćati, budući da niste sposobni ponašati se »civilizirano«. Umjesto da pokušavate u otpadu prepoznati njegovu inherentnu vrijednost (koja uostalom i ne ovisi o Vašem prepoznavanju) otpadu oduzimate vrijednost i to tako da ga obezvrjeđujete, i to još skupoom tehnologijom. Kao budući energetičar u potpunosti moram vidjeti vrijednost otpada i njezinu bilancu, od njegova nastanka do njegove ponovne uporabne vrijednosti.

Neodgovorno inzisitranje na tzv. energetskoj oporabi

U otpad je uložena neka energija da nastane, energija kao toplinska, električna, kemijska, kao i ljudski rad. Prema tome, ako tzv. energetska oporaba znači pridobivanje bitno/višestruko manje energije (i to većinom toplinske, dakle energije koja se nikada više ne može kvantitativno pretvoriti u radnu, primjerice električnu te se prema tome mora vidjeti iz termodinamičkih razloga kao »degradirana« zbog čega je i bilanca utoliko još nepovoljnija), onda je inzistiranje na tzv. energetskoj oporabi, bez uzimanja ovih temeljnih činjenica u obzir, u najmanju ruku neozbiljno i neodgovorno.

Temeljem tih saznanja moramo poštovati hijerarhiju postupanja s otpadom i u svakom trenutku misliti da njegova vrijednost bude očuvana. Moramo se odlučiti hoćemo li manipulirati smećem ili gospodariti otpadom. Manipulirati smećem znači pokušati zaraditi na neznanju građana i guranjem skupe tehnologije pod nove trendove, dok gospodarenje otpadom znači uključiti sve građane da odgovorno postupaju s otpadom u cilju dobrobiti svih slojeva društva.

Lijepo molim g. Simončića da :

– navede primjere zemalja koje su uspjele njegovom tehnologijom doći do 70 % odvajanja otpada

– javno objavi sustave koje je kao samostalni stručnjak isprojektirao, a da danas idu preko 50 % odvajanja.

Matija Sučić

* Tekst je objavljen kao reakcija na članak Viktor Simončič: Nisam protiv spaljivaonica jer se već par desetljeća niti ne grade

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni