“Hiperizgradnja javnih garaža rezultirat će kaosom na gradskim prometnicama”

“Hiperizgradnja javnih garaža rezultirat će kaosom na gradskim prometnicama”

»Rješenje prometnih problema je unaprjeđenje kvalitete javnog prijevoza i bolja biciklistička infrastruktura, a ne izgradnja velikih garaža i dovlačenje još većeg broja automobila«, zaključio je Ivčić

Aktivisti Zelene akcije su u petak 22. rujna, na Europski dan bez automobila ispred zgrade Gradske uprave organizirali prosvjednu akciju po nazivom »Ne podvaljujte nam GUPosti!«. Prosvjed je potaknula namjera gradskih vlasti da dozvole gradnju velikih garaža u središtu Zagreba.

Podsjetili su da se trenutno odvija javna rasprava o izmjenama zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) koji sadrži tu spornu odredbu. Na akciju su donijeli veliku kartu gradskog središta s označenim lokacijama već postojećih 11 javnih garaža te označili još 30-ak lokacija na kojima se aktualnim izmjenama GUP-a želi omogućiti izgradnja novih garaža, uz ograničenje od dvije etaže.

Bernard Ivčić iz Zelene akcije je ustvrdio da gradnja malih garaža za potrebe stanovnika gradskog središta nije sporna i već je godinama predviđena GUP-om jer takve garaže ne generiraju veliko prometno opterećenje u okolnim ulicama. Međutim, Grad ovim izmjenama GUP-a želi omogućiti garaže i za potrebe korisnika i korisnica bloka, što znači i za korisnike brojnih kafića, restorana i trgovina. U GUP-u su propisani i normativi o broju parkirnih mjesta u garažama, ovisno o površini navedenih objekata.

»Jednostavnim zbrajanjem normativa jasno je da će se u većini blokova dozvoliti gradnja velikih garaža, često do 200 ili 300 parkirnih mjesta, a u pojedinim blokovima i više. Takva hiperizgradnja garaža rezultirat će privlačenjem dodatnih automobila u već ionako zakrčene ulice gradskog središta. To je potpuno kriva prometna politika! Rješenje prometnih problema je unaprjeđenje kvalitete javnog prijevoza i bolja biciklistička infrastruktura, a ne izgradnja velikih garaža i dovlačenje još većeg broja automobila«, zaključio je Ivčić.

Javna rasprava o izmjenama GUP-a traje do utorka 26. rujna, a svi zainteresirani_e mogu se uključiti u raspravu slanjem pisanih komentara Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulica Republike Austrije 18. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni