GUP na javnoj raspravi

GUP na javnoj raspravi

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a održat će se u četvrtak, 8. kolovoza 2019. s početkom u 17 sati u prostorijama zagrebačke Gradske Skupštine

S današnjim danom, 31. srpnja započinje ponovna javna rasprava o Generalnom urbanističkom planu Zagreba, koja će trajati 15 dana, do 14. kolovoza 2019.

Iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada podsjećaju kako je gradonačelnik Milan Bandić 22. srpnja iznio Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba te donio Zaključak o njegovom upućivanju u ponovnu javnu raspravu.

Javni uvid u sklopu ponovne javne rasprave održava se u predvorju zgrade Gradske uprave, na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, radnim danom od 08:00 do 15:30 sati i na mrežnoj stranici Grada Zagreba http://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-generalnog-urbanistickog-plana-gr/89159.

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a održat će se u četvrtak, 8. kolovoza 2019. s početkom u 17 sati u prostorijama zagrebačke Gradske Skupštine, dvorana ‘A’, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 u Zagrebu.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i dostavljaju se do 14. kolovoza 2019. na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulica Republike Austrije 18, 10000 Zagreb.

Sva mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u ponovnoj javnoj raspravi dali u roku i na način propisan Zakonom, obradit će odgovorni voditelj stručnog izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba te u suradnji s nositeljem izrade GUP-a  (Gradskim uredom za strategijsko planiranje)  pripremiti izvještaj o ponovnoj javnoj raspravi. (ZG-m)