Gradska uprava započinje borbu s grafiterima

Gradska uprava započinje borbu s grafiterima

Na sjednici Vijeća za prevenciju Grada Zagreba koju je u ponedjeljak u Gradskoj upravi sazvala zamjenica gradonačelnika dr. sc. Sandra Švaljek razmotren je i pozitivno ocijenjen radni plan koji će služiti kao podloga za izradu Akcijskog plan za sprečavanje vandalskog grafitiranja u Zagrebu. Plan je izradila Radna skupina koju je prošle godine imenovao gradonačelnik Milan Bandić sa zadaćom priprema učinkovitih mjera protiv grafitiranja. Radni materijal je prethodno razmotrio i Savjet za urbanu sigurnost Grada Zagreba koji je na predloženi tekst također dao pozitivno mišljenje.

Ocijenjeno je da je predloženi radni materijal sveobuhvatan, kvalitetan i ambiciozan pa ga je Vijeće proslijedilo nadležnom upravnom tijelu – Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Taj ured će pripremiti spomenuti Akcijski plan za sprečavanje vandalskog grafitiranja, koji će biti upućen Gradskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Akcijski plan će sadržavati sve mjere, aktivnosti, rokove, nositelje i suradnike u provedbi, izvore financiranja te pokazatelje uspješnosti provedbe. Odredit će se i koordinator te stručni tim koji će kontinuirano raditi na realizaciji dogovorenoga. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni