Gradska uprava bogatija za tri ureda

Gradska uprava bogatija za tri ureda

Anka Mrak Taritaš: Novi uredi se otvaraju jer su nekima obećana pročelnička mjesta

Gradska skupština usvojila je u četvrtak odluku o osnivanju Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju, dok je dosadašnji Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport razdvojen u tri zasebna ureda – Gradski ured za kulturu, Gradski ured za sport i mlade i Gradski ured za obrazovanje. Broj ureda Gradske uprave tako se popeo s 22 na 25. Novi uredi bi trebali započeti s radom s novom proračunskom godinom 1. siječnja 2018. godine.

Za odluku o ustrojstvu i diobi gradskih ureda glasovala su 35 zastupnika. Njih 13 je bilo protiv, dok je jedan zastupnik bio suzdržan.

Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju preuzima poslove Ureda gradonačelnika što se odnose na suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu.

Gradski ured za kulturu preuzima poslove kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, arhivske i druge djelatnosti, osigurava sredstva za financiranje u pojedinim djelatnostima u kulturi. Potpomaže program javnih potreba u kulturi, provodi upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada te nadzor općih akata u pojedinim područjima koja se odnose na djelatnosti u kulturi.

Gradski ured za sport i mlade preuzima poslove koji se odnose na sport, mlade, osiguravanje sredstava za financiranje mladih i djelatnost sporta i programa javnih potreba u sportu.

U raspravu oko ove točke uključila Anka Mrak Taritaš u ime Kluba nezavisnih zastupnika i HSU-a koja je mišljenja da novi uredi otvaraju jer je nekome obećano da će postati njihov pročelnik. Ona tvrdi kako se u radu Grada ništa neće promijeniti, samo ćemo imati 25 pročelnika gradskih ureda. »Iz ovog iščitavamo zadovoljavanje pojedinačnih interesa«, kaže.

Oštar je bio Darinko Kosor (Kluba gradskih zastupnika nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a) koji je podsjetio na riječi gradonačelnika Milana Bandića koji je rekao da dok je on živ neće biti samostalnog ureda za kulturu. Ustvrdio je kako Bandić trenutno nije na sjednici »jer ga je sram«. »To je kao da premijer nije prisutan na predstavljanju novog ministarstva«, rekao je.

Zastupnici su na sjednici također prihvatili odluku o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta na koju ima pravo roditelj – hrvatski državljanin s neprekidnim prebivalištem u Zagrebu u trajanju od najmanje pet godina prije rođenja djeteta. Visina novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta iznosi 1800 kuna za prvo dijete, što će se isplatiti u dva jednaka obroka tijekom jedne godine, 3600 kuna za drugo dijete, što će se isplatiti u četiri jednaka obroka tijekom dvije godine, te 54.000 kuna za treće i svako daljnje dijete, što će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom šest kalendarskih godina. (BoJa)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni