Gradska plinara uvodi elektronske račune

Gradska plinara uvodi elektronske račune

Kako bi donijela benefite i olakšala poslovanje svojim korisnicima, Gradska plinara Zagreb d.o.o. je poslovne procese unaprijedila uvođenjem eRačuna koje će u primjenu pustiti ovaj tjedan. Uvođenjem eRačuna umjesto papirnatih računa za usluge distribucije, priključenja, ispitivanja instalacija i ostalih nestandardnih usluga, GPZ će ostvarit uštede u procesima izrade, ispisivanja, kuvertiranja i slanja računa, kao i eliminirati trošak zbog gubitka papirnatih računa. Jedan od benefita eRačuna upravo je u tome što dolazi do primatelja u obliku slike i podataka te se za svaki poslani elektronički račun točno zna kada je preuzet i tko ga je preuzeo, zbog čega ima status preporučene pošiljke.

Svaki eRačun, poslan putem servisa Moj-eRačun, omogućava korisniku izravan uvoz podataka u računovodstveni program, bez pretipkavanja, bez pogrešaka nastalih ljudskim radom i bez mogućnosti gubitka računa što za više desetaka tisuća tvrtki koje surađuju s GPZ-om znači znatne uštede kod same obrade i pohrane računa, ali i uštede na plaćanju kamata zbog urednijeg plaćanja računa.

Uvođenjem eRačuna u poslovanje GPZ je na korak bliže i ispunjavanju zahtjeva koje je pred zemlje članice stavila Europska unija izdavši Direktivu (2014/55/EU) prema kojoj su zemlje članice obvezne uvesti eRačun u javnoj nabavi. (zgm)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni