Gradonačelnik dobivao naknadu i kao član Odbora za javna priznanja

Gradonačelnik dobivao naknadu i kao član Odbora za javna priznanja

No treba istaći da je gradonačelnik odmah po saznanju vratio uplaćen iznos

Iz Stručne službe zagrebačke Gradske skupštine javili su se sa priopćenjem u povodu Odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 17. travnja 2014. prema kojoj se Sukladno toj odluci pokreće postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv gradonačelnika Milana Bandića. Povjerenstvo je utvrdilo da je gradonačelniku Grada Zagreba kao članu Odbora za javna priznanja, Stručna služba Gradske skupštine za razdoblje siječanj – travanj 2009. godine isplatila četiri naknade za prisustvovanje na sjednicama Odbora za javna priznanja.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, na svojoj sjednici održanoj 29. listopada 2009. donijelo je zbog nedovoljno jasnog izričaja Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te sukladno tome različitih tumačenja, Uputu dužnosnicima o primjeni članka 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, kojom je zauzeto sljedeće stajalište:

a)     dužnosnici ne smiju primati nikakvu dodatnu naknadu za rad za drugu dužnost koju istodobno obnašaju, osim naknade troškova, koje su imali u vezi s obnašanjem te druge dužnosti;

b)     zabrana primanja naknade za obnašanje druge dužnosti odnosi se na sve dužnosnike u smislu čl. 2. Zakona, odnosno na sve osobe koje obnašaju javne dužnosti u smislu čl. 21. st.3. Zakona;

c)     dužnosnici, navedeni u točki III pod b) ove upute, koji primaju bilo kakvu naknadu za obnašanje druge dužnosti, osim naknade troškova koje su imali u vezi s obnašanjem te druge dužnosti, dužni su svoje djelovanje uskladiti s ovom uputom;

d)     dužnosnici, navedeni u točki III pod b) ove upute, koji u roku od 30 dana od dana donošenja upute svoje djelovanje ne usklade sa sadržajem upute, nalaze se u situaciji sukoba interesa te će Povjerenstvo postupiti sukladno odredbama čl. 18. Zakona;

Sukladno navedenome isplate naknada svim dužnosnicima su obustavljene.

Međutim u svibnju 2011. godine, Stručna služba Gradske skupštine greškom je isplatila jednu naknadu gradonačelniku Grada Zagreba kao članu Odbora za javna priznanja. U priopćenju se navodi kako Stručna služba Gradske skupštine nije imala drugih isplata. No treba istaći da je gradonačelnik odmah po saznanju vratio uplaćen iznos. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni