Grad Zagreb subvencionira ugradnju solarnih kolektora

Grad Zagreb subvencionira ugradnju solarnih kolektora

Financijska sredstva za troškove opreme i ugradnje sustava subvencionirat će se u iznosu do 50 % investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000 kuna

Grad Zagreb je danas raspisao Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Zagreba za 2015. godinu. Rok za prijavu na natječaj je do 30. lipnja 2015., a na njega se mogu prijaviti fizičke osobe za svoje kuće i stanove te mali i srednji poduzetnici koji imaju sjedište ne području grada Zagreba

Natječajem se subvencioniraju troškovi nabavke solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete, sustava s vjetrogeneratorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju i sl.

Pravo na korištene subvencije imaju samo fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba koje ulažu i vlastita sredstva u sustave obnovljivih izvora energije, a u posljednje tri godine nisu koristile nepovratna novčana sredstva Grada Zagreba za trošak nabave i ugradnje istog sustava u ukupnom iznosu većem ili jednakom od 15.000 kuna.

Financijska sredstva za troškove opreme i ugradnje sustava subvencionirat će se u iznosu do 50 % investicijske vrijednosti, odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000 kuna.

Cijeli tekst natječaja, kao i upute za prijavu mogu se preuzeti na ovoj poveznici. (zm)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni