Grad Zagreb prikuplja donacije za saniranje posljedica potresa

Grad Zagreb prikuplja donacije za saniranje posljedica potresa

Grad Zagreb aktivirao je račun za posebne namjene – sredstva za saniranje posljedica potresa, priopćeno je Ureda gradonačelnika. Svi koji to žele, pravne i fizičke osobe, novac mogu donirati na račun Grada Zagreba:

IBAN HR5723600001502749340

SWIFT ZABAHR2X

(zg-m)