Grad Zagreb nudi državi svoje rješenje digitalizacije finacijskog poslovanja

Grad Zagreb nudi državi svoje rješenje digitalizacije finacijskog poslovanja

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Olivera Majić je istaknula da je Gradska uprava spremna da se ovaj projekt razvije i na državnoj razini te se vode razgovori o tome. Spomenula je da se radi projektu koji je nagrađen kao najbolji u takozvanom menadžmentu poslovnih procesa

U Gradskoj upravi u petak gradonačelnik Zagreba Milan Bandić sa suradnicima je održao konferenciju za novinare na temu “Digitalizacija financijskog poslovanja Grada Zagreba”.

Gradska uprava u posljednjih devet mjeseci u potpunosti je implementirala digitalizaciju financijskog poslovanja kojom se unaprjeđuju poslovni procesi obrade i plaćanja e-računa, papirnatih računa i internih dokumenata za plaćanje.

Digitalizacijom financijskog poslovanja Grada pojednostavljen je administrativni postupak, povećana učinkovitost, smanjeni su troškovi i vrijeme obrade. U ključnom procesu Grada sudjeluje više od 600 zaposlenika iz 25 gradskih upravnih tijela. Proces je u potpunosti digitaliziran za e-račune, papirnate račune i interne dokumente za plaćanje.

Također, digitalizacijom financijskog poslovanja u Gradu Zagrebu je pojednostavljena kontrola i ovjera računa, kao i izrada naloga za isplatu te sam proces plaćanja i knjiženja računa. Implementacijom e-financijskog poslovanja 12 500 poslovnih suradnika Grada Zagreba brže i jeftinije ispostavlja e-račune Gradu Zagrebu uz mogućnost praćenja statusa e-Računa. Proces je znatno unaprijeđen jer je smanjen broj procesnih aktivnosti za 46 posto, a postupak digitalizacije usluga zaprimanja i obrade elektroničkih računa odvija se u nekoliko klikova.

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Olivera Majić je istaknula da je Gradska uprava spremna da se ovaj projekt razvije i na državnoj razini te se vode razgovori o tome. Spomenula je da se radi projektu koji je nagrađen kao najbolji u takozvanom menadžmentu poslovnih procesa, a omogućava vođenje menadžmentskog računovodstva, što je važno i za samog gradonačelnika.

„Ne samo da Gradska uprava korespondira s vremenom i tehnologijama, nego čitamo znakove vremena i idemo korak dalje. To se moglo vidjeti i prije par mjeseci kad smo najavili da krećemo s procesom digitalizacije gradskih usluga. Danas je to e-financijsko poslovanje, a za tjedan dana će biti predstavljene e-dozvole, bilo da se radi o lokacijskoj, građevinskoj ili uporabnoj dozvoli. No jače od svega ovoga su ljudi“, istaknuo je gradonačelnik Bandić. Dodao je da je temeljna zadaća Gradske uprave da bude istinski servis građana i logistika poduzetnicima.

Ivana Vranješ