Grad uvodi “pauk službu” i za nepropisno parkirane bicikle?

Grad uvodi “pauk službu” i za nepropisno parkirane bicikle?

(Foto: Boris Jagačić)

S druge strane, trenutačni broj lokacija (161) s postavljenim stalcima (904) ne ispunjava ni manji dio potreba stanovništva koji koristi bicikl

Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu koje je u četvrtak usvojila Gradska skupština uvedene su restriktivne mjere bicikle i romobile koji su ostavljeni izvan za to posebno označenih površina.

Sukladno Odluci bicikli, romobili, električni romobili i druga sredstva za osobni prijevoz koja se pokreću snagom vozača ili uz pomoć elektromotora, a koja su ostavljena na površinama javne namjene bit će (ako treba i nasilno) uklonjena i odložena na za to određeno mjesto.

Naravno, za prekršitelje koji svoje bicikle i romobile privezuju uz stabla, klupe, prometne znakove i druga neobilježena mjesta predviđene su i kazne i to od 700 do 1000 kuna.

Ne preuzme li vlasnik svoje vozilo u roku od 30 dana od dana uklanjanja, ono će se smatrati napuštenim, stoji u Odluci.

U udruzi Sindikat biciklista ističu da se ponovno odgovornost za nered prebacuje na krajnje korisnike – građane na biciklu, umjesto na one koji su ga stvorili. Svjesni su kako se događa se da bicikli vezani za stup od znaka strše i ograničavaju prohodnost ionako preuske površine za kretanje pješaka i biciklista.

“Posljedica Odluke je oštećivanje i moguće otuđivanje bicikala”

»No pitanje je s kolikim žarom i kakvim namjerama će se provoditi uklanjanje bicikala. Hoće li rezati lokote i micati bicikle koji zaista smetaju ili će uklanjati bicikle vezane za ogradu bivšeg javnog WC-a na Trgu bana Jelačića (gdje je idealno mjesto, ne smetaju nikome, ali postoji oznaka zabrane izrađena u kućnoj radinosti, čiji smisao nikome nije jasan) ili ogradama uz koje nikome ne smetaju, a koriste se u nedostatku parkirališnih mjesta?«, pitaju se u udruzi.

Smatraju da je prije uvođenja ovakvih restriktivnih mjera potrebno ispuniti zahtjeve iz važećeg Pravilnika o kapacitetima biciklističkog parkinga s obzirom na namjenu zgrada, broj i vrstu parkirališta za bicikle jer trenutačni broj lokacija (161) s postavljenim stalcima (904) ne ispunjava ni manji dio potreba stanovništva koji koristi bicikl.

Dio postavljenih stalaka na javim površinama su pak tzv. spirale koje ne ispunjavaju uvjete sukladno članku 59 Pravilnika, koji propisuje da »naprave za parkiranje trebaju biti pričvršćene za tlo ili objekt u kojem se nalaze te omogućiti sigurno i pristupačno vezivanje bicikla za okvir bicikla«.

Zaključuju kako Odluka za izravnu posljedicu ima oštećivanje bicikala s dodatnom opremom (rezanje lokota!) prilikom uklanjanja s javnih površina te, zbog nemogućnosti utvrđivanja povezanosti vlasnika i bicikla, odnosno vlasništva, otvara brojne prilike zloupotrebe i neovlaštenog preuzimanja bicikala iz prostora za pohranu bicikala te je kao takav – neprihvatljiv. (B. J.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni