Grad objavio popis svojih javnih skloništa

Grad objavio popis svojih javnih skloništa

(Privi na popisu je Tunel Grič / Foto: Boris Jagačić)

Na području Zagreba za potrebe zaštite ljudi i materijalnih dobara, izgrađeno je oko 1000 različitih skloništa, objavio je Grad Zagreb. Od tog broja, Grad upravlja sa 176 skloništa, a koja su održavana u skladu s važećim pravnim normama.

Manji dio skloništa Grad Zagreb je dao na korištenje trećim osobama koje su u obvezi u slučaju potrebe staviti ih na raspolaganje u roku od 24 sata.

Uz objavu je priložen i popis 10 javnih skloništa kojima upravlja Grad Zagreb. Napominje se da će popis blokovskih skloništa bit će dodan u sljedećim danima.

Prema javno dostupnim podacima iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/19), na području Grada Zagreba, nalazi se i 655 stambenih skloništa, 150 skloništa u ustanovama te 134 skloništa u poduzećima.

Veći dio preostalih skloništa koja nisu u nadležnosti Grada Zagreba, nalaze se u stambenim zgradama i njihova primarna funkcija je zaštita stanara.

Ona su zajednički dio stambene zgrade koji temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/1996) i Uredbom o održavanju zgrada (Narodne novine 64/1997) Upravitelji stambenih zgrada trebaju održavati sredstvima zajedničke pričuve suvlasnika.

Osim namjenski izgrađenih skloništa za zaštitu ljudi i materijalnih dobara, u slučaju potrebe mogu se koristiti i drugi pogodni objekti kao što su podrumske prostorije, podzemne garaže u stambenim zgradama, javne garaže i sl., navodi se u objavi Grada Zagreba. (ZG-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni