Grad će sufinancirati obnovu uličnih fasada s 80 posto iznosa

Grad će sufinancirati obnovu uličnih fasada s 80 posto iznosa

Za obnovu pročelja na oko 5000 objekata Grad će u roku od 65 do 8 godina izdvojiti dvije milijarde kuna

Većinom glasova gradskih zastupnika na sjednici Skupštine u utorak je usvojena Odluka o uvjetima, načinima i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada na području Grada Zagreba. Suvlasnicima zgrada koji iskažu interes Grad će sufinancirati 80 % troškova obnove uličnog pročelja i 60 % vrijednosti troškova za sva ostala pročelja. Objekti će se obnavljati prema Listi prioriteta koju će određivati povjerenstvo, a bodovat će se, između ostalog, starost zgrade, utjecaj na ambijent, spomeničko svojstvo zgrade, stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika, godina prethodne sanacije pročelja itd.

Propisano je da se obnova pročelja izvršava cjelovito, materijalima koji su isti ili slični izvornima. Sufinanciranje ne obuhvaća zahvate obnove na krovu, nabave novih stolarskih i bravarskih elemenata pročelja koji se ugrađuju u ili na vanjski zid ili rub zgrade prema negrijanom prostoru, sanacije kapilarne i/ili temeljne vlage te konstruktivne sanacije zgrade.

Za obnovu pročelja na oko 5000 objekata Grad će u roku od 65 do 8 godina izdvojiti dvije milijarde kuna. Gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić smatra da se radi o najboljem projektu koji je u Skupštini iznesen u 17 godina, a koji će, kako je rekao, promijeniti sliku i lice Zagreba. Obnovom će, prema njegovim riječima, biti obuhvaćeno 50.000 stanova s oko 200.000 stanara. Cijena će za svaku zgradu iznositi oko 500.000 kuna.

Bandić navodi da je u tri mjeseca prijavljeno 3000 objekata, a očekuju ih još 2000. Zahavljujući zapošljavanju 10.000 radnika na građevinskoj operativi i činjenici da će se dvije trećine novca kroz porez i prirez vratiti u gradsku blagajnu, dok će jednu trećinu morati investirati kao Grad, Bandić je ustvrdio da se radi o »građevinskom New dealu«.

Odbijen SDP-ov prijedlog smanjenja prireza

U ime kluba HSLS-a, nezavisni zastupnik Vladimir Ferdelji istaknuo je da je EU dao Hrvatskoj sredstva za energetsku obnovu zgrada te da je natječaj završio 31. siječnja. No javilo se malo kandidata budući da je ograničenje bilo 50 posto uštede energije, a malo je zgrada kod kojih se može uštedjeti 50 ili više posto energije.

Podsjetio je kako su zatražili da se ti natječaji ujedine te da se gradski i državni novac objedine, a zgrade riješe jednokratno i za duže vremensko razdoblje. »Ovim prijedlogom to nije moguće«, zaključio je Ferdelji.

Većinom glasova zastupnici su prihvatili i odluku o lokalnim porezima i prirezu porezu na dohodak. Radi se o usklađivanju s novim Zakonom o lokalnim porezima kojim je uređen novi sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza. Stope i visina poreza nisu promijenjene u odnosu na stope i visinu poreza propisane dosadašnjom odlukom.

Odbačen je SDP-ov amandman kojim se predlagalo smanjivanje prireza za 2 %, sa 18 na 16 %. Pročelnik Gradskog ureda za financije Slavko Kojićobrazložio je da smanjenje prireza ne postiže socijalni efekt, a ugrožava proračun.

Gadskoj zastupnici Mirni Šitum zbog prestao je mandat podnošenja ostavke, a Ljubica Matijević – Vrsaljko nastavlja s obnašanjem dužnosti zamjenice gradske zastupnice. (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni