Gospodarenje otpadom u Zagrebu sastoji se od “niza promašenih mjera”

Gospodarenje otpadom u Zagrebu sastoji se od “niza promašenih mjera”

»U Zagrebu su se radile kozmetičke promjene kako bi se stvorio privid da se nešto »dela«, a zapravo se sustav godinama zanemaruje zbog čega svake godine nastaju iste velike količine smeća koje se bacaju na odlagalište Jakuševac«, rekao je Mrko Košak iz Zelene akcije

Uoči tematske sjednice Gradske skupštine posvećene zbrinjavanju otpada, aktivisti Zelene akcije i Udruge za zaštitu okoliša Resnik (UZOR) u ponedjeljak su još jednom prosvjedovali ispred Stare gradske vijećnice. Oni se protive planu da se ubuduće u Zagreb uvozi smeće iz Zagrebačke županije u Zagreb. Zahtijevaju rješenje za uspostavu kvalitetnog sustava odvajanja otpada te, kako kažu, pravednu naplatu odvoza otpada po proizvedenoj količini, ali i smanjenje odlaganja na Jakuševac i brojna ilegalna odlagališta diljem grada.

»Tematska sjednica o gospodarenju otpadom ključno je mjesto na kojem bi izabrani predstavnici građana trebali raspravljati o rješavanju najvećeg okolišnog problema Zagreba. Međutim, način na koji je organizirana pokazuje nisku razinu svijesti gradske vlasti o težini problema s nefunkcionalnim sustavom, što je nastavak njihove dugogodišnje politike ignoriranja problema«, izjavio je Marko Košak iz Zelene akcije.

Pojasnio je kako bi sjednica trebala ustvari trebala donijeti konkretne zaključcima i prijedloge za novi Plan gospodarenja otpadom Zagreba, no gradska vlast od zastupnika očekuje samo da usvoje zaključak da primaju na znanje informaciju o dosad provedenim aktivnostima na području zbrinjavanja otpada. Košak ukazuje da je dokument u kojem se navode te aktivnosti uglavnom popis promašenih mjera kojima su se radile kozmetičke promjene kako bi se stvorio privid da se nešto »dela«, a zapravo se sustav godinama zanemaruje zbog čega svake godine nastaju iste velike količine smeća koje se bacaju na odlagalište Jakuševac.

»Osim toga, u materijal je uvršten dogovor o štetnom uvozu smeća iz Zagrebačke županije u Zagreb, odnosno izgradnji zajedničkog Centra za gospodarenje otpadom (CGO)«, rekao je Košak koji je istaknuo kako Zelena akcija i UZOR pozivaju gradske zastupnike da ne prihvate spomenuti zaključak o primanju.

Iz Zelene akcije podsjećaju kako je nekoliko dana prije same sjednice među materijale za raspravu je uvršten i prijedlog Odluke o prikupljanju komunalnog otpada za kojeg smatraju da je ishitreno izrađen s obzirom da uz njega nisu priložene nikakve analize te ne donosi dovoljno potrebnih mjera za unaprjeđenje sustava odvajanja i naplate. Dijelovi prijedloga propisuju odvajanje na kućnom pragu, ali neće donijeti dovoljno promjena s obzirom da se predlaže loša organizacija odvoza te nedostatan sustav kontrole, smatraju.

Branka Genzić-Horvat iz UZOR-a kritički se osvrnula na prijedlog izgradnje CGO-a. »Grad Zagreb nema studiju izvedivosti kojom bi se uopće pokazala opravdanost izgradnje Zagrebačkog CGO-a, a ishitreni nacrt prijedloga Odluke o prikupljanju komunalnog otpada ne sadrži sve odrednice obvezatnog odvojenog prikupljanja na mjestu nastanka, niti poštuje pravedno načelo „plati koliko baciš“«, poručila je Branka Genzić-Horvat.

Marko Košak je na kraju pozvao gradske zastupnike da se založe za unaprjeđenje Odluke o prikupljanju otpada kako bi se građanima osiguralo odvajanje reciklanata i biootpada na kućnom pragu te pravedna naplata po stvarnoj količini/volumenu miješanog otpada. Također, tražimo da zahtijevaju raskidanje sporazuma o izgradnji CGO sa Zagrebačkom županijom i izradu Plana gospodarenja otpadom koji će propisati izgradnju sortirnica, kompostane, centara za ponovnu uporabu i modularnih postrojenja za ostatni otpad koja će ga maksimalno obraditi procesima reciklaže sve dok ne preostane mala količina inertnog otpada za odložiti. »Plan gospodarenja otpadom potrebno je donijeti u što kraćem roku kako bi se sustav pomaknuo s mrtve točke«, zaključio je Košak. (zg-magazin)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni