Google obilježio Međunarodni dan djeteta

Google obilježio Međunarodni dan djeteta

Internetski div Google odlučio je današnji dan, 20. studenoga,obilježiti Međunarodni dan djeteta prigodnim logotipom. Na početnoj stranici Google tražilice surfere je dočekala ilustracija djece obaju spolova i svih rasa.

Inače, davne 1959. Generalna skupština UN-a usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina poslije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta čija je potpisnica i Republika Hrvatska.

Opća skupština UN-a proglasila je još 1954. godine Međunarodni dan djece te je preporučila svim državama članicama da utvrde Međunarodni dan djece, ali da države same odrede dan i način koji je pojedinoj državi prikladan za obilježavanje.

Kako bi se izbjegle dvojbe oko obilježavanja ovoga dana u Republici Hrvatskoj, Vijeće za djecu donijelo je zaključak kojim se predlaže obilježavanje Međunarodnog dana djece prvoga dana u prvom punom tjednu mjeseca listopada u sklopu održavanja Tjedna djeteta. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni