Fond za obnovu objavio podatke: Rezultati (ne samo) u Zagrebu su – poražavajući

Fond za obnovu objavio podatke: Rezultati (ne samo) u Zagrebu su – poražavajući

Zamjenskih kuća nema, a trenutno se, kad je riječ o konstrukcijskoj obnovi, radovi izvode na svega šest obiteljskih kuća

Za dva mjeseca navršit će se tri godine od potres u Zagrebu, a obnova uglavnom još stoji i čeka poteze novog, četvrtog ministra obnove po redu od potresa. 

N1 televizija tražila je od Fonda za obnovu podatke o tome što je dosad u Zagrebu učinjeno na obnovu i podaci su porazni.

Uklanjanja

Prema podacima o aktivnostima Fonda za obnovu do 31. prosinca 2022. izdano je 60 naloga za uklanjanje, a od toga uklonjeno 28 obiteljskih kuća.

Gradnja zamjenskih obiteljskih kuća

Po zaprimljenim aktima Ministarstva za ukupno 57 obiteljskih kuća izdani su nalozi za projektiranje 9 obiteljskih kuća.

Organizirana konstrukcijska obnova

U nabavi su radovi za ukupno 10 obiteljskih kuća/zgrada, a radovi su u tijeku na 6 obiteljskih kuća/zgrada.

Konstrukcijska samoobnova

Radovi obnove su u tijeku na 19 obiteljskih kuća/zgrada, a na 13 obiteljskih kuća/zgrada su završeni.

Nekonstrukcijska samoobnova

Do 31. 12. 2022. godine proces pripreme i provedbe obnove završen je isplatom novčane pomoći za 2.225 obiteljskih kuća zgrada, a isplaćeno je ukupno 137.219.488,49 kn (18.212.155,88 EUR).

Organizirana nekonstrukcijska obnova

Ugovorene su usluge projektiranja za 755 obiteljskih kuća i zgrada i završeno je 127 projekata. Do 31. 12. 2022. godine u nabavi su radovi za ukupno 25 obiteljskih kuća/zgrada, radovi su u tijeku na 13, a obnova je završena na 2 obiteljske kuće/zgrade.

Više na: https://n1info.hr/vijesti/najnoviji-podaci-o-obnovi-zagreba-konstrukcijska-obnova-samo-6-obiteljskih-kuca/

(ZG-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni