Europski tjedan mobilnosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla

Europski tjedan mobilnosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla

U srijedu 21. rujna od 09 do 17 sati posjetitelji će imati besplatan ulaz u postav Tehničkog muzeja Nikola Tesla (bez Planetarija)

U Tehničkom muzeju Nikola Tesla pripremljen je program Pametna mobilnost – snažna ekonomija koji je održava u povodu Europskog tjedna mobilnosti. U pripremi programa sudjelovali su Državni hidrometeorološki zavod, Dvokut-ECRO d.o.o., HUM (Udruga Hrvatske urbane mreže), Škola za cestovni promet, Zagreb i Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

PROGRAM:

Utorak, 20. 9. 2016.

– 10.00 do 11.30 sati – radionica Meteorološka postaja Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Državni hidrometeorološki zavod, dvorište Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Primjereno za djecu od vrtićke dobi do uzrasta srednje škole.

– 12.00 do 13.00 sati – predavanje Od pješaka do rakete, (Neda Staklarević, Ante Radonić), stalni postav Prometna sredstva Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Vodstvom kroz stalni postav Prometna sredstva posjetitelje će se upoznati s razvojem prometnih sredstava i značajnih izuma koji su obilježili povijesni aspekt tog razvoja. Primjereno za učenike osnovne i srednje škole.

– 12.00 do 14.00 sati – predavanje Ispitivanje kvalitete zraka pokretnim ekološkim laboratorijem (PEL), Dvokut-ECRO d.o.o. (Gordan Golja), dvorište Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Cilj predavanja je educirati djecu i mlade o važnosti zaštite okoliša i prirodne sredine te promicanje ekoloških spoznaja kroz podizanje njihove ekološke svijesti. Edukacijski program školske djece o zaštiti zraka koncipiran je kroz predavanja i prezentacijska mjerenja pokretnim ekološkim laboratorijem za učenike osnovnih i srednjih škola.

Srijeda, 21. 9. 2106.

– 9.00 do 17.00 sati, Dan Otvorenih vrata – besplatan ulaz za pojedince u postav Tehničkog muzeja Nikola Tesla (bez Planetarija)

– 9.30 do 10.30 sati – predavanje Sve se vraća, sve se plaća, Državni hidrometeorološki zavod, kino dvorana Tehničkoga muzeja Nikola Tesla.

Na predavanju će posjetitelji naučiti zbog kojih ljudskih aktivnosti je došlo do stvaranja ozonske rupe, koje su posljedice po prirodu i utjecaj na zdravlje te što se poduzima kako bi se ozonska rupa smanjila. Primjereno za učenike osnovne i srednje škole.

– 10.30 do 12.00 sati – edukativna igraonica Koristim bicikl, tramvaj ili vlak jer je tako čišći zrak, udruga HUM za popularizaciju znanosti, stalni postav Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

Na edukativnoj igraonici sudionici će krenuti u potragu za blagom Tehničkoga muzeja Nikola Tesla i pritom naučiti koje su prednosti korištenja bicikala i javnog prijevoza u cilju smanjenja emisija štetnih plinova te očuvanja okoliša i prirode. Primjereno za učenike nižih razreda osnovne škole.

– 11.00 do 12.00 sati – predavanje Vodik kao pokretač čiste europske mobilnosti (Ankica Đukić), kino dvorana i dvorište Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

Prvi hrvatski bicikl na vodik izrađen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a izradila ga je doc. dr. sc. Ankica Đukić. Bicikl na vodik je električni bicikl koji električnu struju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz gorivnoga članka (engl. fuel cell). Prednosti proizvodnje električne energije s vodikom kao gorivom i gorivnim člancima kao sustavom za pretvorbu u električnu energiju za potrebe potrošača proizlaze iz mogućnosti proizvodnje vodika elektrolizom vode, pri čemu se potrebna električna energija može dobiti iz obnovljivih izvora energije. Time se izbjegava korištenje fosilnih goriva, odnosno eliminiraju se kako zavisnost od uvoza tako i emisije CO2 i drugih štetnih plinova. Nakon predavanja predviđena je demonstracijska vožnja prvim hrvatskim biciklom na vodik. Primjereno za učenike viših razreda osnovne škole i sredjoškolce.

– 12.00 do 13.00 sati – radionica Crtež zupčanikom (Katarina Ivanišin Kardum, Anita Adamić), stalni postav Prometna sredstva Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

U gotovo svim predmetima koji se kreću nalaze se zupčanici, pa tako i u automobilima. Uz pomoć modela zupčanika, učesnici će spoznati koncept prenošenja pokreta s jednog kotača na drugi, a zatim će izrađivati crteže – mustre, pomoću zupčanika različitih veličina. Primjereno za djecu starije vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole.

– 12.00 do 14.00 sati – predavanje Ispitivanje kvalitete zraka pokretnim ekološkim laboratorijem (PEL), Dvokut-ECRO d.o.o. (Gordan Golja), dvorište Tehničkog muzeja Nikola Tesla

Cilj predavanja je educirati djecu i mlade o važnosti zaštite okoliša i prirodne sredine te promicanje ekoloških spoznaja kroz podizanje njihove ekološke svijesti. Edukacijski program za školsku djecu o zaštiti zraka koncipiran je kroz predavanja i prezentacijska mjerenja pokretnim ekološkim laboratorijem za učenike osnovnih i srednjih škola.

– 13.00 do 15.00 sati – predavanje i radionice: Ionizirajuće zračenje i radioaktivni otpad, Fond za financiranje razgradnje NEK (Želimir Veinović), Info kutak o radioaktivnom otpadu – stalni postav Tehničkoga muzeja Nikola Tesla

U teorijskom (predavačkom) dijelu, bit će govora općenito o radioaktivnim materijalima, izloženosti ionizirajućem zračenju u Hrvatskoj, nastanku i gospodarenju radioaktivnim otpadom (RAO), RAO nastalom u Hrvatskoj i hrvatskom programu gospodarenja s njim. Demonstrirat će se detekcija i mjerenje ionizirajućeg zračenja u okolišu i na radioaktivnim izvorima (materijalima). Prezentirat će se izvori iz svakodnevnog života i prirodnoradioaktivni materijali (uzorci uranove rude, fosfogips i pepeo iz termoelektrane).
Demonstrirati će se zaštita od zračenja različitim štitovima, luminiscencija uranovih minerala i materijali za izradu inženjerskih barijera. Primjereno za učenike završnih razreda osnovne škole i srednjoškolce.

– 13.30 do 15.30 sati – predstavljanje projekta „Learning E-mobility (LEMO) i električnog automobila SMART, Škola za cestovni promet, Zagreb (Tomislav Ćurković), kino dvorana i dvorište Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

Primjereno za učenike završnih razreda osnovne škole i srednjoškolce. Škola za cestovni promet iz Zagreba već je prethodnim projektom Europe Electric Car (Leonardo da Vinci Partnership, 2012-2014) započela usklađivanje s novim tehnologijama u prometu razvojem kompetencija učenika i nastavnika strukovnih škola kroz edukaciju i trening o električnim automobilima. Osim toga, uspostavljena je suradnja s proizvođačima i drugim dionicima koji su izravno ili neizravno uključeni u razvoj električnih vozila i prateće infrastrukture. Ovaj projekt logičan je nastavak s posebnim naglaskom na ekološkom aspektu koncepta e-mobilnosti korištenjem električne energije iz obnovljivih izvora. Primjereno za učenike završnih razreda osnovne škole i srednjoškolce.

– 19.00 do 19.45 sati – predavanje Privatne rakete i svemirski brodovi, (Ante Radonić), kino dvorana Tehničkog muzeja Nikola Tesla

Upoznat ćemo se sa sadašnjom situacijom u privatnoj svemirskoj industriji – Koja je tvrtka danas najuspješnija u razvoju svemirske tehnologije? Kakve su perspektive privatnih svemirskih tvrtki? Tko će prevoziti astronaute u orbitu oko Zemlje? Kakvi su planovi u bližoj budućnosti?

Četvrtak, 22. 9. 2106.

– 10.00 do 11.30 sati – radionica Meteorološka postaja Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Državni hidrometeorološki zavod, dvorište Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

Primjereno za djecu od vrtićke dobi do uzrasta srednje škole.

– 10.30 do 11.00 sati – predstavljanje parnih strojeva: Punom parom, (Katarina Ivanišin Kardum), Odjel transformacije energije u stalnom postavu Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

Punom parom je pilot projekt pokretanja novoobnovljenih funkcionalnih parnih strojeva Odjela transformacije energije. Projekt uključuje vodstvo tijekom kojega će se strojevi pokrenuti za javnost kako bi ih posjetitelji mogli doživjeti i upoznati ih u njihovoj cjelovitosti. Primjereno za učenike viših razreda osnovne škole i srednjoškolce.

– 12.00 do 14.00 sati – predavanje Ispitivanje kvalitete zraka pokretnim ekološkim laboratorijem (PEL), Dvokut-ECRO d.o.o. (Gordan Golja), dvorište Tehničkog muzeja Nikola Tesla

Cilj predavanja je educirati djecu i mlade o važnosti zaštite okoliša i prirodne sredine te promicanje ekoloških spoznaja kroz podizanje njihove ekološke svijesti. Edukacijski program školske djece o zaštiti zraka koncipiran je kroz predavanja i prezentacijska mjerenja pokretnim ekološkim laboratorijem za učenike osnovnih i srednjih škola. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni