EU traži smanjenje, ne i zabranu uporabe plastičnih vrećica

EU traži smanjenje, ne i zabranu uporabe plastičnih vrećica

Udruženje industrije plastike i gume pri HGK intenzivno radi na spašavanju djelatnosti proizvodnje laganih plastičnih vrećica, debljine 15 do 50 mikrometara. Nacrt prijedloga Zakona o gospodarenju otpadom traži zabranu njihovog stavljanja na tržište

mr. Gordana Pehnec Pavlović

Gordana Pehnec Pavlović

Plastika je, zahvaljujući dobrim kemijskim i mehaničkim svojstvima te jednostavnom oblikovljivošću, postala sveprisutna u gospodarstvu i u svakodnevnom životu. Primijenjeno znanje i inovacije omogućuju razvoj i rješavanje poteškoća s kojima se suočava suvremeno društvo.

Npr. laganim i inovativnim materijalima u automobilima ili zrakoplovima štedi se gorivo i smanjuju se emisije CO2. Izolacijski materijali visoke djelotvornosti pomažu pri uštedi energije te čuvaju prirodne resurse. Ambalažna plastika osigurava hranu i produžuje trajanje proizvoda, što smanjuje otpad. U kombinaciji s 3D tiskom bio-kompatibilna plastika omogućuje medicinskim inovacijama spašavanje ljudskih života.

Navedeni primjeri povećane proizvodnje plastičnih proizvoda rezultiraju velikim količinama otpada. Tome se niz godina nije pridavala potrebna pozornost i nisu se poduzele pravovremene akcije sprečavanja nastanka otpada i/ili održivo gospodarenje njime. EU, suočena s klimatskim promjenama i ogromnim količinama toga otpada nastoji zakonskim propisima riješiti problem. Stoga nova EU legislativa zahtijeva promjenu načina poslovanja, ali i navika potrošača. Postavlja ciljeve koje moraju ispuniti države članice i sama industrija. Nagomilane probleme nije lako riješiti pa nova legislativa predstavlja izazov za cjelokupno društvo. Rješavanje problema moguće je isključivo zajedničkom suradnjom svih dionika u lancu stvaranja vrijednosti.

Izazov i prilika za Hrvatsku

Početkom 2018. godine Europska komisija je, u sklopu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo, donijela Europsku strategiju za plastiku u kružnom gospodarstvu. To je temelj novog gospodarstva u ovom području. Traži se ekološki razvoj proizvoda, proizvodnjom održivijih plastičnih materijala i plastičnih proizvoda. Podupire se ponovna upotreba i popravak proizvoda i postupci mehaničkog i kemijskog recikliranja. Time se želi ostvariti viša dodana vrijednost uz poticanje inovacija. Strategija predstavlja izazov i priliku koju i Hrvatska treba iskoristiti na najbolji mogući način.

Iz tog je razloga Udruženje industrije plastike i gume Hrvatske gospodarske komore 2019. godine osnovalo Hrvatsku platformu za otpad od plastike čiji je zadatak povezivanje dionika po skupinama proizvoda i pomoć pri prelasku na kružno gospodarstvo. Tijekom 2020. je i Gospodarska zbornica Slovenije osnovala svoju istovrsnu platformu te se planira zajednička suradnja. U studenom 2020. održana je 14. međunarodna konferencija Plastic circular economy – value chain activities kako bi se povećao udio reciklaže i ugradnje reciklata u nove proizvode. To je zahtjevan posao, ali ključan za budućnost ove grane industrije.

Dostatan kapacitet za reciklažu plastičnih vrećica

Udruženje industrije plastike i gume već duže vrijeme intenzivno radi na spašavanju djelatnosti proizvodnje laganih plastičnih vrećica, debljine 15 do 50 mikrometara. Nacrt prijedloga Zakona o gospodarenju otpadom traži zabranu njihovog stavljanja na tržište. EU traži smanjenje njihove uporabe, a ne i njihovu zabranu. Plastični otpad treba riješiti kroz sustav održivoga gospodarenja otpadom. I lagane plastične vrećice se vrlo dobro recikliraju.

U Hrvatskoj postoji dovoljan kapacitet za njihovu reciklažu te postoji tržište za ugradnju reciklata. To omogućuje da, uz plastične boce, i plastične vrećice postaju primjer prakse kružnoga gospodarstva. Stoga je Hrvatska gospodarska komora Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostavila prijedlog koji bi omogućio stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica, uz uvjet da sadrže određeni udio reciklata. Takve bi vrećice bile označene znakom koji bi izdavala HGK u suradnji s nezavisnim stručnim tijelom. Reakcije u Ministarstvu su bile pozitivne te se očekuje daljnja komunikacija na tu temu.

Suradnja s PlasticsEurope

Udruženje industrije plastike i gume u suradnji s drugim strukovnim udruženjima HGK, a posebno Udruženjem prehrambeno-prerađivačke industrije aktivno surađuje s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i na kreiranju provedbenih akata vezanih uz SUP Direktivu, tj. Direktivu o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. SUP Direktiva još uvijek nema jasne smjernice koji će sve proizvodi njome biti obuhvaćeni. Stoga ona predstavlja veliki izazov, pa i prijetnju proizvođačima plastičnih proizvoda. Istodobno, nema dovoljno jasnih uputa o raspoloživim, boljim, zamjenskim proizvodima.

Udruženje industrije plastike i gume punopravni je član europskog udruženja PlasticsEurope još od 2005. godine. Kao punopravnome članu PlasticsEurope na raspolaganju su važne informacije za poslovanje članica Komore, a one omogućuju pravovremeno pokretanje raznih aktivnosti. Posebno se ističe izuzetno zahtjevna i opsežna Uredba REACH.

Zaslugom HGK pravovremeno su ispregovarani uvjeti o specifičnostima koje je Europska komisija trebala uzeti u obzir pri ulasku RH u članstvo EU kako ne bi došlo do dodatnih nepotrebnih troškova za naše članice koje su još 2008. uspješno predregistrirale svoje tvari pri Europskoj agenciji za kemikalije. U suradnji s PlasticsEurope te naknadno i Gospodarskom zbornicom Slovenije održano je 14 međunarodnih konferencija.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni