Energetski obnovljena “Stara škola” u Dugom Selu

Energetski obnovljena “Stara škola” u Dugom Selu

 „Stara škola“ u Dugom Selu izgrađena davne 1899. godine energetski je obnovljena u sklopu projekta Poticanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene u Zagrebačkoj županiji. Završenu investiciju vrijednu 733.761,00 kuna, koju su zajednički sufinancirali Zagrebačka županija i Grad Dugo Selo, u urroak je obišao župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

U sklopu energetske obnove napravljena je zamjena postojećih drvenih prozora te ugradnja novih PVC prozora, prema smjernicama nadležnog konzervatorskog ureda napravljena je ugradnja toplinske izolacijske ovojnice i stropa, izvedena je nova pristupna staza na parceli. Izvedeni su i radovi na unutrašnjem uređenju prostorija te je uvedeno centralno grijanje. Zagrebačka županija osigurala je 440.000 kuna, a preostali dio investicije sufinancirao je Grad Dugo Selo. Inače „Stara škola“ u Dugom Selu zaštićeno je kulturno dobro površine 295,68 m2, a trenutno se koristi kao sportska dvorana.

Projekt poticanja energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene provodi se u Zagrebačkoj županiji od 2014. godine, a u sklopu njega sufinancira se postavljanje fasada, krovišta i stolarije na javnim zgradama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije. »U posljednje tri godine dodijeljeno je ukupno 6,7 milijuna kuna i tako osigurana energetska obnova 20 zgrada, među kojim je i „Stara škola“ u Dugom Selu«, izjavio je župan Kožić nadodavši kako se raduje što će članovi Taekwondo kluba Dugo Selo i Kyokushin karate kluba koji koriste prostore „Stare škole“ imati kvalitetnije i bolje uvjete za rad. (ZG-m)