Energetski i energijski

Energetski i energijski

Ilustracija: Energijski, a ne »energetski« napitak Red Bull

U praksi se pridjev energetski upotrebljava nerijetko i kada je riječ o energetici i kada je riječ o energiji, pa treba odgonetati na što se odnosi

Na našim mrežnim stranicama već smo i ranije ukazivali na pogrešnu upotrebu riječi koja se zavukla i u službeni, administrativni hrvatski jezik. Jedan od raširenih, općeprihvaćenih primjera je »miješani otpad« – natpis koji se susreće na spremnicima za otpad, premda se zapravo radi o »mješovitom otpadu«

Još jedna od riječi koje se učestalo upotrebljava na pogrešan način jest i energetski.

Ima već podosta otkako je na to (još 2007.) u časopisu Polimeri ukazala Marija Znika. Nažalost, situacija se nije popravila pa nije zgorega ponoviti. Evo što Znika kaže o tome.

Hrvatski jezik jedan je od jezika koji se odlikuje bogatstvom različitih tvorbenih mogućnosti za izricanje različitih značenja. Nije dobro preuzimati tvorbene obrasce iz drugih jezika koji takvih mogućnosti nemaju jer tada može nastati zbrka. O čemu je riječ?

Često se u hrvatskom jeziku u sredstvima javnog priopćavanja zamjenjuju dva pridjeva: energetski i energijski. Oni doduše slično zvuče, ali različito znače. Pogledajmo kako su tvoreni i što znače!

Pridjev energetski izveden je od riječi energetika, što znači energijska tehnika. Tim su nazivom obuhvaćene sve znanosti koje se bave energijom te tri tehnička područja. To su: pretvorba energije, prijenos energije i pohrana energije. Otuda pridjev energetski znači koji se odnosi na energetiku. Potvrđen je u primjerima: energetski stručnjak, energetski znanstvenik, energetski savjetnik i sl. Od imenice energetika mogao bi se izvesti pridjev i u obliku energetički, ali takav pridjev nije uobičajen.

Pridjev pak energijski dobro je tvoren od riječi energija i sufiksa –ski pa znači koji se odnosi na energiju, slično kao što se kemijski odnosi na kemiju. Nalazimo ga u potvrđenim primjerima, kao npr.: energijski tonus, energijski div, energijski transformator, energijski zakon, energijski krug, energijski kanal, energijski gubitak…

Dovde je sve jasno, no u praksi se pridjev energetski upotrebljava nerijetko i kada je riječ o energetici i kada je riječ o energiji, pa treba odgonetati na što se odnosi. Tako nalazimo ovakve primjere: energetski udar na Hrvatsku, energetski slom, energetski kolaps, energetski izvor, energetski učinak, energetski kabel …

Držimo li se upravo opisane tvorbene i značenjske razlike između pridjeva energetski i energijski, ostaje nejasnim kako to energetika udara na Hrvatsku, kako se navedene sastavnice energijske tehnike mogu slomiti ili kolabirati… Vjerojatno energija ima neke učinke. No, ne izvire odnekud energetika, nego energija i ne prenosi se kabelima energetika, nego energija, ne pretvara se iz jednog oblika u drugi energetika, nego se energija pretvara iz jednog oblika u drugi. U takvim primjerima valjalo je upotrijebiti riječ energijski: energijski udar, energijski slom, energijski kolaps, energijski izvor, energijski učinak, energijski kabel…

Ponovimo na kraju: energetski je dobro upotrebljavati kada je riječ energetici, dakle području ljudskog djelovanja povezanim s energijom, a energijski kada je riječ o energiji samoj.